Ple de dia 26 d'Abril

PDF Resolució de la presidència de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte de reforma i canvi ús d’habitatge a agroturisme i construcció de piscina, polígon 2, parcel·la 285 TM Santa Eugènia. Mallorca (Exp. 128a/2023)

PDF Resolució de la presidència de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte d’aparcament d’ús públic a sòl rústic a cala Xuclar- Portinatx, parcel·la 3 del polígon 5, terme municipal de Sant Joan de Labritja (66a/2023)

PDF Resolució de la presidència de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la sol·licitud de pròrroga de la vigència de l’informe d’impacte ambiental del projecte d’ampliació i millora de tractament de l’EDAR de Felanitx, parcel·la 296, polígon 55, al TM Felanitx, Mallorca (Exp. 95a/2019)

PDF Resolució de la presidència de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el Projecte d’aparcament a l’aire lliure a ca n’Obrador, Av. Doctor Fleming, polígon 8, parcel·la 304 al TM Sant Antoni de Portmany, Eivissa.(Exp. 142a/2023)

PDF Resolució de la presidència de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte d’estació de serveis de carburants, polígon 3, parcel·la 35 (TM de Llucmajor)(Exp. 141a/2023)

PDF Resolució de la presidència de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre la modificació puntual del Pla general 2023 referida a la correcció de la disposició derogatòria única de les normes urbanístiques, terme municipal de Palma,(Exp. 140e/2023)

PDF Resolució de la presidència de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre el Pla Especial de Reforma Interior (PERI) del castell de Capdepera(Exp. 16e/2024)

Ple de dia 20 de Març 2024

PDF Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre el «Projecte d’ampliació subestació i bateries SE Mercadal 132 kV , (Exp 9A-24)».

PDF Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre el «pròrroga de la DIA del Projecte Parc motor ubicat a la finca pública de Sa Coma, TM Santa Eulària des Riu (Exp. 105A-2019)».

PDF Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre el «Projecte Ampliació i millora de tractament de l’EDAR de Consell, (Exp 149A-23) “».

PDF Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre el “Parc fotovoltaic Son Vivot, polígon 7, parcel·les 235, 659 i 690, TM d’Inca, (Exp 144A-2023)”.

PDF Resolució de la presidència de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre projecte d’urbanització de la UA C-5 del Terme Municipal de Campos. ( Exp. 67a-2023) 

Ple de dia 28 de Febrer 2024

PDF Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre el «Projecte de Parc Fotovoltaic Boqueta (TM d’Inca). (Exp. 120A/2023)».

PDF Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre el «Projecte d’Agroturisme Na Gosta TM, de Santanyí)”, promogut per Na Gosta SL (exp. 43A/2023)»

PDF Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre el «Pròrroga del projecte d’ampliació i millora de l’EDAR de Sant Lluís, parcel·la 692, polígon 4, al TM Sant Lluís, Menorca. (exp. 150A/2019))»

PDF Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre el “Projecte d’agroturisme al lloc de Torralba Nou, polígon 14, parcel·la 40, TM d’Alaior (Exp. 80A/2023)

PDF Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre el “Projecte canvi d’ús d’habitatge a agroturisme a la parcel·la 53, polígon 2, T.M. Alaró (Exp. 192A/2022).”

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte Instal·lació gestió de Residus C/ França, 19, Maó (exp. 104a/2023) 

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte bàsic de canvi d’ús d’edificació agrícola a habitatge unifamiliar i piscina (TM de Porreres)(Exp. 106a/2023)

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre el Pla Especial i el Projecte d’urbanització de Can Escandell (TM d’Eivissa)(Exp. 41e/2023)

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre la modificació del Pla Parcial del sector 2 de Cap d’en Font i Binissafúller Platja (TM de Sant Lluís)(exp. 116e/2023)

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte bàsic de deixalleria de Llevant (TM de Palma)(Exp. 121a/2023)

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el Projecte de reforma d’edificacions existents per habitatge i residència canina, polígon 10, parcel·la 309, Finca de Sa Teulada, al TM Santa Margalida (Exp. 126A/2023)

PDF Resolució de la presidència de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre la Fase B de la modificació puntual núm. 15 (MP 15B) de les NS de Santa Eulària des Riu (139e/2023)