105e/2022 Modificació de planejament per implantació d’un sistema general d’infraestructures I equipaments de recollida municipal de residus (Punt Verd) T.M. Ariany

PDF Document ambiental

PDF Memoria, planols