Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

Empleo  

Documents d'abast de les avaluacions ambientals

 1. PDF Exp. 114E/2023 Ampliació de la xarxa ferroviària de Migjorn
 2. PDF Exp. 97E/2023 Estudi informatiu prolongacio linia ferroviaria enllaç Sa pobla - Alcudia
 3. PDF Exp. 96A/2023 Projecte de la variant de s’Alqueria Blanca sud
 4. PDF Exp. 90A/2023 Proj. de la variant Nord d'Artà. TM Artà
 5. PDF Exp. 92E/2023 Pla especial sistema general Hospital Universitari Son Espases T.M. Palma
 6. PDF Exp. 61A/2023 Estudi previ de la variant de Sant Rafel T.M. Sant Antoni de Portmany
 7. PDF Exp. 16E/2023 Modificació núm. 2 del Pla Territorial d'Eivissa
 8. PDF Exp. 2A/2023 Projecte rehabilitació i adequació pantalans existents en el port de S’Anitja T.M. Es Mercadal
 9. PDF Exp. 160e/2022 Modificació Plan Parcial Sa Coma - Es Puig Verd
 10. PDF Exp. 166E/2022 Proj. ord. costa badia Portmany des de port des Torrent fins Cala Gració
 11. PDF Exp 147a/2022 Proj. bàsic habitatge unifamiliar aïllat i Piscina, TM Vilafranca de Bonany
 12. PDF Exp. 114A/2022 Proj. d'urbanització de la unitat execució U
 13. PDF  Exp. 113E/2022 Pla General i Pla d'ordenacio detallada d'ArianyE 4.11 de Cas Capit
 14. PDF Exp. 117E-22 Pla parcial sector B4 – Son Oleo, TM Ciutadella
 15. PDF Exp.115E/2022 Modificació núm. 4 del Pla Territorial Insular de Mallorca
 16. PDF  Exp. 97E/2022 Pla millora mobilitat viària i foment transport públic mitjançant estacionaments d’intercanvi modal de Mallorca
 17. PDF Exp. 32a/2022 Bodega de productes de la pròpia explotació agrícola, pol. 5, parcel. 39, 41, 46. TM Esporles
 18. PDF Exp. 109E/2022 Pla especial i Projecte d'urbanització de Can Escandell. TM Eivissa
 19. PDF Exp. 58E/2022 Modificació puntual del Pla de Reconversió Integral de la platja de Palma- Ses Fontanelles
 20. PDF Exp. 57E/2021 Avançament del Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic de les Illes Balears
 21. PDF Exp. 144a/2021 Projecte de construcció habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al c. Velázquez, 5, Es Pas de Vallgornera, TM Llucmajor
 22. PDF Exp. 143a/2021 Projecte de construcció habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al c. Velázquez, 7-9, Es Pas de Vallgornera, TM Llucmajor
 23. PDF Exp. 133a/2021 Projecte d'agroturisme al lloc de Torralba Nou, polígon 14, parcel·la 40, TM Alaior
 24. PDF Exp. 154A/2021 Projecte d'agroturisme Na Gosta, TM Santanyí
 25. PDF Exp. 117A/2021 Projecte de reutilització pedrera Son Sureda Pobre, TM Manacor
 26. PDF Exp. 104A/2021 Projecte parc fotovoltaic Mapache III, polígon 52, parcel·la 52, TM Llucmajor
 27. PDF Exp. 103A/2021 Projecte parc fotovoltaic Mapache II, polígon 52, parcel·les 50 i 51, TM Llucmajor
 28. PDF Exp. 102A/2021 Projecte parc fotovoltaic Mapache I, polígon 52, parcel·la 26, TM Llucmajor
 29. PDF Exp. 116a/2021 Restauració Ses Vinyes núm. 180, TM Calvià
 30. PDF Exp. 112a/2021 Projecte de reforma i redistribució de l'agroturisme a la finca Santa Mariana, polígon 9, parcel·la 3, TM Alaior
 31. PDF Exp. 176a/2019 Projecte urbanització UE 2.06 Can Domingo a Sa Cabaneta, TM Marratxí
 32. PDF Exp. 152A/2021 Projecte reutilització pedrera Son Quint (280) mitjançant la instal·lació d'un parc solar fotovoltaic d'autoconsum de 1,34 MWp connectat a la xarxa
 33. PDF Exp. 39a/2021 Projecte instal·lació electrificació en BT vivenda unifamiliar, parc. 18 i 944, pol. 1, TM Fornalutx
 34. PDF Exp. 132A/2021 Projecte de nou hospital d'atenció intermèdia sector sanitari Llevant, TM Felanitx
 35. PDF Exp. 79E/2021 Pla Parcial PA I "Nuevo Repòs del Rei", TM Es Castell
 36. PDF Exp. 137E/2021 Programa operatiu FEDER de les Illes Balears 2021-2027
 37. PDF Exp. 89A/2021 Projecte de restauració de l'explotació Clot d'en Dalmau, núm. 256, TM Calvià
 38. PDF Exp. 155a/2020 Projecte de parc fotovoltaic Es Pelai i línia d'evacuació de 15 kV, promogut per F¬S Solar Binissalem S.L.U., TM Binissalem
 39. PDF Exp. 167a/2020 Projecte de parc fotovoltaic Armadillo, TM Llucmajor
 40. PDF Exp. 86a/2021 Projecte gestió de residus no perillosos a Ma-2030 Km 1.3, pol. 2, parc. 233, TM Bunyola
 41. PDF Exp. 55E/2021 Pla General d'Estellencs
 42. PDF Exp. 169a/2020 Projecte de parc fotovoltaic Son Castelló, TM Palma
 43. PDF Exp. 98E/2021 Pla de Gestió de Risc d'Inundació (EPRI 2n cicle)
 44. PDF Exp. 65A/2021Explotació minera Cas Sordai, núm. 492, TM Vilafranca de Bonany
 45. PDF Exp. 69E/2021 Modificació num. 3 del Pla Territorial Insular de Mallorca (PTIM)
 46. PDF Exp. 51E/2021 Pla Especial del sistema general Hospital Universitari Son Espases, TM Palma
 47. PDF Exp. 47E/2021 Pla general de Lloret de Vistalegre
 48. PDF Exp. 40E/2021 Estudi informatiu tramvia platja de Palma, tram III
 49. PDF Exp. 35a/2021 Parc fotovoltaic Tornaltí Cases, TM Maó
 50. PDF Exp. 22E/2021 Pla General d'ordenacio detallada i cataleg d'elements i espais protegits T.M. Campos
 51. PDF Exp. 154e/2020 MP NNSS a l’àmbit de la unitat d’actuació UA8, TM Puigpunyent
 52. PDF Exp. 45a/2020 Projecte de l'agroturisme a la finca s'Horta Nova, polígon 31, parcel·la 124, TM Felanitx
 53. PDF Exp. 161A-2020 Projecte de la línia de tren fins a l'Hospital Universitari de Son Espases T.M. Palma
 54. PDF EXp. 149E/2020 Pla especial de la ruta dels fars
 55. PDF Exp. 146E/2020 Pla Especial del Port d’Eivissa
 56. PDF Exp. 72E/20 Revisió Pla General de Palma
 57. PDF 62E/2020 Pla Hidrològic de les Illes Balears de tercer cicle (2021-2027)
 58. PDF Exp. 43a/2020 Projecte bàsic d'edifici aïllat per ús de celler en explotació agrícola a la finca Al Parico T.M. Ciutadella
 59. PDF Exp. 31a/2020 Agroturisme a la finca de Binissafúller Nou, polígon 4, parcel·les 464 i 466 T.M. Sant Lluís
 60. PDF Exp. 182A/2019 Projecte nou emissari submarí de l'EDAR d'Alcúdia
 61. PDF Exp. 209A/2019 Parc Fotovoltaic Sa Caseta II, poligon 35, parcel·la 7. T.M. Llucmajor
 62. PDF Exp. 38A/2018 Pla de restauracio de la pedrera Pedro Jaime (247). T.M. Felanitx
 63. PDF Exp. 202E/2019 Pla Director Sectorial de Pedreres de Menorca.
 64. PDF Exp. 197A/2019 Parc fotovoltaic Sa Caseta I, polígon 35, parcel·la 26 T.M. Llucmajor
 65. PDF Exp. 196A/2019 Parc Fotovoltaic Mapache II, poligon 52, parcel·la 50. T.M. Llucmajor
 66. PDF Exp. 195A/2019 Parc fotovoltaic Armadillo, poligon 40, parcel·les 35 i 38. T.M. Llucmajor
 67. PDF Exp. 194A/2019 Parc fotovoltaic Camello, polígon 32, parcel·la 11 T.M. Llucmajor
 68. PDF Exp. 193A/2019 Parc fotovoltaic Mapache III, polígon 52 parcel·la 52 T.M LLucmajor
 69. PDF Exp. 192A-2019 Parc fotovoltaic Ornitorrinco, polígon 28, parcel·la 36 T.M. Llucmajor
 70. PDF Exp.191A/2019 Parc fotovoltaic Gorila, polígon 44, parcel·les 281-282 T.M. Llucmajor
 71. PDF Exp. 190A/2019 Parc fotovoltaic Mapache I, polígon 52, parcel·la 26 T.M. Llucmajor
 72. PDF Exp. 189A/2019 Parc fotovoltaic Puercoespín, polígon 12, parcel·la 148 T.M. Alaior
 73. PDF Exp. 188A/2019 Parc fotovoltaic Marmota, polígon 44, parcel·les 219 i 213 T.M. Llucmajor
 74. PDF Exp. 128e-2019 Mod puntual exonerar índex intensitat turística Felanitx i Portocolom
 75. PDF Exp. 64a-2019 Proj. reforma i ampliació hotel Hilton Sa Torre, TM Llucmajor
 76. PDF Exp. 119e-2019 Mod. puntual núm. 1-2019 classificació de sòl urbanitzable a sòl urbà del PGOU de Llucmajor
 77. PDF Exp. 138E/2018 Programa d'actuació urbanística (PAU) i pla parcial SUNP 52-01 Son Castelló Sud. TM Palma
 78. PDF Exp. 106E/2019 Pla General de Ports de les Illes Balears 2018-2023. TM Palma
 79. PDF Exp. 102a/19 Projecte urbanització Unitat Actuació núm 21 (UA-21) del PGOU d'Inca
 80. PDF EXP. 58E/2019 Pla Especial nucli rural Illa Blanca, sector sud. TM Sant Joan de Labritja
 81. PDF Exp. 4E/2019 Variant Nord d'Inca. TM Inca
 82. PDF Exp. 118e-2018 Modificació puntual Pla Parcial Vista Alegre ámbits III i IV, TM St Josep de sa Talaia
 83. PDF Exp. 131e-2017 Modificació puntual Pla Parcial Vista Elegre, TM Sant Josep de sa Talaia
 84. PDF Exp. 227E/18 Pla de Mobilitat urbana sostenible del municipi d'Eivissa (PMUS). TM Eivissa
 85. PDF Exp. 215E/18 PGOU de Felanitx. TM Felanitx
 86. PDF Exp. 223e-2018 Modificació puntual Núm. 2-2017 Escorca
 87. PDF Exp. 74A/2018 Projecte de condicionament del mant escullera, millora del dic sud i modificació de la tipologia del tram final del moll. TM Andratx
 88. PDF Exp. 30E/2019 Pla Director Sectorial de Telecomunicacions de les Illes Balears
 89. PDF Exp. 123E/2018 adaptació PGOU PORN Serra de Tramuntana camí de Ternelles TM Pollença (22/05/19)
 90. PDF Exp. 195A/2018 Projecte de reforç del dic de Cala Ratjada i reordenació d'usos. T. M. Capdepera (20/12/2018)
 91. PDF Exp. 212A/2017 Canvi de bocana, redistribució amarraments Club Nàutic S'Arenal. T. M. Llucmajor (20/12/2018)
 92. PDF Exp. 194E/2018 Modificació Puntual del PGOU de Palma. Sector Llevant - Façana Marítima. T. M. Palma (23/11/18)
 93. PDF Exp. 119A/2018 Centre de reciclatge promogut per Herbusa S.A.U. (20/11/2018)
 94. PDF Exp. 99E/2018 Pla Parcial SUP 5 Vista Alegre. T.M. Palma (03/06/2019)
 95. PDF Exp. 63E/2018 Pla Director Sectorial d'equipaments comercials de Menorca, TM Menorca (04/10/2018)
 96. PDF Exp. 216e/2017 Modificació núm. 11 de les NS sobre classificació de sector urbanitzable, TM Alcúdia
 97. PDF Exp. 50A/2018 Nova canalització de la xarxa municipal d'aigua de la zona d'es Guix (13/09/2018)
 98. PDF Exp. 59A/2018 Restauració de l'explotació Can Rosselló (núm. 151) TM Palma (10/09/2018)
 99. PDF Exp. 52A/2018 Restauració de l'explotació Garrigueta Rassa (núm. 82) TM Palma
 100. PDF 219E/2017 Revisió PGOU, TM Calvià
 101. PDF 14e/18 Modificació puntual 2/2017 exoneració implantació clavegueram, TM Llucmajor
 102. PDF 159e/17 Modificació puntual planejament, adequació ordenació APR, TM Son Servera
 103. PDF Exp. 7E-2018 Pla de Prevenció i Gestió de Residus Perillosos de les Illes Balears
 104. PDF 116e-17 Modificació 1-2017 de les NS relativa a la implantació de l'ús turístic
 105. PDF Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears - 203E/2017
 106. PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, per a la qual es formula l'informe Ambiental Estratègic sobre la modificació de les NNSS de planejament del municipi d'Escorca relativa a l'exoneració de la necessitat de disposar de xarxa de sanejament en el nucli de Son Massip.
 107. PDF Pla Director Sectorial de Gestió de Residus no perillosos de Menorca
 108. PDF Pla Especial de l'Àrea de Reconversió Territorial de la Façana d'Inca
 109. PDF Document d'abast de la revisió del Pla Territorial Insular de Mallorca
 110. PDF Pla Especial Protecció Paisatge i Millora Medi Rural antiga bateria Biniancolla del municipi de Sant Lluís
 111. PDF Informe sobre abast del Pla Director Sectorial de Residus no perillosos d'Eivissa
 112. PDF Revisió anticipada del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears
 113. PDF Pla Director Sectorial de Residus de Formentera
 114. PDF Modificació puntual núm. 9 NNSS d'Alcúdia, exoneració xarxa de sanejament de la zona de Bonaire
 115. PDF Pla Director Sectorial de Residus no perillosos de Mallorca
 116. PDF Modificació puntual Pla Territorial Insular d'Eivissa
 117. PDF Modificació puntual núm. 4 del PGOU d'Inca
 118. PDF Definició de la franja de reserva de la variant de Llubí
 119. PDF Definició franja de reserva de la variant de S'Alqueria Blanca Sud de Santanyí
 120. PDF Delimitació de la franja de reserva de la variant de Campanet
 121. PDF Definició de la franja de reserva de la variant Nord d'Artà
 122. PDF Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials de Mallorca
 123. PDF Pla d'Intervenció en Àmbits Turístics de Mallorca
 124. PDF Sol·licitud d'Inici de la Avaluació Ambiental estratègica ordinària de la revisió del PGOU de Ciutadella
 125. PDF Projecte de celler amb rehabilitació d'edificacions rústiques en el TM Pollença
 126. PDF Document d'abast per a l'Estudi Ambiental Estratègic de la Revisió del PGOU de Bunyola
 127. PDF Pla General de Manacor
 128. PDF Pla Parcial d'Ordenació del Sector núm. 3 d'Inca
 129. PDF Pla Parcial Sector 10 del Pla General d'Ordenació Urbana d'Inca
 130. PDF Revisió del Pla Especial del Camí de Cavalls, Menorca
 131. PDF Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana, Eivissa
 132. PDF Document de Referència de la Revisió del PGOU de Palma
 133. PDF Revisió Pla especial ordenació i protecció ruta pedra en sec