27e/2023 MP de les NNSS núm. 32 creació sistema viari per generar vial cívic fins a la via verda T.M. Sant Llorenç des Cardassar

PDF AAE

PDF Memoria

PDF Planols