Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

90e/2022 Modificació puntual del pla parcial del polígon 17 del actual SAU-RT 2.1 de les NNSS T.M. Marratxí

PDF DAE

PDF Memoria