Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

PROCEDIMENTS EN LA TRAMITACIÓ D'AUTORITZACIÓ AMBIENTAL INTEGRADA

Tràmits a seguir en el marc del procediment d'autorització ambiental integrada d'instal·lacions industrials establertes al RDL 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refés de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació i RD 815/2013, de 18 d'octubre d'Emissionsindustrials i de desplegament de la Llei 16/2002, d’1 de juliol de prevenció i control integrats de la contaminació