215E/2018 PGOU de Felanitx

PDF Memòria

PDF Plànol encaix territorial

PDF Plànol usos del sòl

PDF Plànol pendents

PDF Plànol orientacions

PDF Plànolt orientacions 2

PDF Plànol parcel·lari

PDF Plànol inventari forestal

PDF Plànol vinyes i olivars

PDF Ortofoto 2015

PDF Ortofoto 1984

PDF Ortofoto 1956

PDF Plànol xarxa viària i de camins

PDF Plànol pla territorial insular de Mallorca

PDF Plànol ptm apr

PDF Plànol sòl rústic

PDF Plànol sistemes generals en sr

PDF Plànol catàleg de patrimoni en sr

PDF Plànol hidrologia

PDF Plànol afeccions territorials

PDF Plànol aptitud eòlica

PDF Plànol aptitud fotovoltàica

PDF Plànol conques hidrogràfiques

PDF Plànol massa aigües subterrànies

PDF Plànol unitats hidrològiques

PDF Plànol contaminació lumínica

PDF Plànol valors del paisatge

PDF PGO 1969 1

PDF PGO 1969 2

PDF PDSU 1995

PDF Plànol catlàleg patrimoni 1

PDF Plànol catàleg patrimoni 2

PDF Ortofoto 2015 1

PDF Ortofoto 2015 2

PDF Ortofoto 1984

PDF Plànol Geologia

PDF Ortfoto 1984

PDF Ortofoto 1956 1

PDF Ortofoto 1956 2

PDF Plànol pendents 1

PDF Plànol pendents 2

PDF Plànol evolució urbana 1

PDF Plànol evolució urbana 2

PDF Plànol usos predominants 1

PDF Plànol usos predominants 2

PDF Plànol Serveis urbans 1

PDF Plànol serveis urbans 2

PDF Plànol parcel·lari 1

PDF Plànol parcel·lari 2

PDF Plànol alcades planificació 1

PDF Plànol alcades planificació 2

PDF Plànol densitats globals 1

PDF Plànol densitats globals 2

PDF Plànol consolidació de solvacant 

PDF Plànol consolidació de solvacant 2

PDF Plànol sòl urbà i urbnitzable vigent 

PDF Plànol sòl urbà i urbanitzable vigent 1

PDF Plànol amplada carrers

PDF Plànol elements significatius 1

PDF Plànol elements significatius 2

PDF Alternativa 0

PDF Alternativa 0 (1)

PDF Alternativa 1

PDF Alternativa 1 (1)

PDF Alternativa 2

PDF Alternativa 2 (1)

PDF Memòria alternatives marc 2018

PDF Decret 2018-0241

PDF Decert 2018-0241 rectificació

PDF Anunci informació pública pla general 1

PDF Anunci informació pública pla general 2

PDF Anunci informació pública pla general 3

PDF Certificat compte ple

PDF Avanç planejament

PDF Doc ambiental inicial

PDF Fisiografia

PDF Litologia

PDF Capagro

PDF Hidrologia

PDF Hàbitats

PDF EN

PDF paisatge

PDF Usos