Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

174e/2022 Modificació núm 95 NNSS per ordenació de sistema general d’infraestructures i equipaments per implantació d’una deixalleria municipal (punt Verd) T.M. Santanyí

PDF Memoria

PDF Document ambiental