Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

175e/2022 Modificació núm 96 NNSS per ordenació de sistema general d’infraestructures i equipaments per implantació d’una deixalleria municipal (punt Verd)a Cala d’Or T.M. Santanyí

PDF Document ambiental

PDF Memoria