47a/2024 Projecte d’una captació d’aigües subterrànies (sondeig) T.M. Manacor

PDF EIA

PDF Projecte