Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

Ple del 20 de Desembre 2023

PDF Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la “Modificació del Pla d’Inspecció de les instal·lacions sotmeses a Autorització Ambiental Integrada de les Illes Balears 2023-2027“Ple del 26 d'Octubre de 2023

PDF Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la Revisió de l’Autorització Ambiental Integrada del Complex de Tractament Integral de Residus de Son Reus, promoguda per TIRME SA, vista la publicació al DOUE 2019/2010 de 12 de novembre de 2019, del document que estableix les conclusions sobre les MTD’s, de conformitat amb la Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell, per a la incineració de residus TM Palma (IPPC M05/2020)

PDF Resolució de la presidència de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de la modificació no substancial de l’Autorització Ambiental Integrada de la CT Maó, promoguda per GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN SAU, consistent en la substitució d’un tanc de combustible per un tanc d’aigua (IPPC M12/2023) 

PDF Resolució de la presidència de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de la modificació no substancial de l’Autorització Ambiental Integrada de la fàbrica de ciment de Lloseta, promoguda per CEMEX España Operacions SLU, consistent en la valorització de residus de formigó per a la producció d’àrid (IPPC M01/2023)

PDF Resolució de la presidència de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de la modificació no substancial de l’Autorització Ambiental Integrada de la planta de tractament d’oli mineral usat de Lloseta, promoguda per WORP Islas Baleares SL, consistent en la gestió de MARPOL C (IPPC M17/2022)