30a/2024 Projecte d’una captació d’aigües subterrànies (sondeig) T.M. Artà

PDF Projecte-Document Ambiental 1-2

PDF Projecte-Document Ambiental 2-2