Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

46a/2022 Projecte ampliació benzinera amb túnel de rentat, zona de neteja de vehicles i recàrrega de vehicles elèctrics, polígon 4, parcel·la 373 T.M. Marratxí

PDF EIA

PDF Memoria descriptiva

PDF Planol situacio

PDF Planol planta proposta