Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

140e/2023 Modificació PGOU 2023 relatiu a disposició derogatòria única PA23-02 T.M. Palma

PDF Document ambiental

PDF Memoria