7a/2024 Projecte de canvi d’ús d’habitatge amb piscina a agroturisme, polígon 12, parcel·la 288 T.M. Andratx

PDF Document Ambiental

PDF Memoria

PDF Planols

PDF Planol emplaçament