3e/2023 MP 5 NNSS de planejament, nous paràmetres edificatoris per equipaments comunitaris públics en zones d’edificació aïllada T.M. Artà

PDF Document ambiental

PDF Memoria