Eleccions locals

ELECCIONS LOCALS - CANDIDATURES PROCLAMADES -Illa de Mallorca (JEZ Palma)

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE PALMA

Candidatures proclamades per a les Eleccions Locals de dia 28 de maig de 2023

BOIB Núm 056 - 2 / maig / 2023


ELECCIONS LOCALS - CANDIDATURES PROCLAMADES -Illa de Mallorca- Entitat Local Menor de Palmanyola

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE PALMA

Candidatures proclamades per a les Eleccions a l'Entitat Local Menor de Palmanyola de dia 28 de maig de 2023

BOIB Núm 056 - 2 / maig / 2023


ELECCIONS LOCALS - CANDIDATURES PROCLAMADES -Illa de Mallorca (JEZ Inca)

JUNTA ELECTORAL DE ZONA D'INCA

Candidatures proclamades per a les eleccions municipals a celebrar el 28 de maig de 2023

BOIB Núm 056 - 2 / maig / 2023

 

JUNTA ELECTORAL DE ZONA D'INCA

Correcció d'error material a les Candidatures proclamades per la Junta Electoral de Zona d'Inca, per a les eleccions municipals a celebrar el 28 de maig de 2023: a la Circumscripció electoral de Selva, Candidatura núm. 2.-ARRELAM-MES PER MALLORCA-PSIB-PSOE; i a la Circumscripció electoral de Sencelles, Candidatura núm. 6.-MES UNIDES PER SENCELLES

BOIB Núm 057 - 4 / maig / 2023


ELECCIONS LOCALS - CANDIDATURES PROCLAMADES -Illa de Mallorca (JEZ Manacor)

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE MANACOR

Llistat proclamació candidatures eleccions locals

BOIB Núm 056 - 2 / maig / 2023

 

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE MANACOR

Acord subsanació Unides Podem

BOIB Núm 059 - 9 / maig / 2023


ELECCIONS LOCALS - CANDIDATURES PROCLAMADES -Illa de Menorca

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE MENORCA

Relació de candidatures proclamades per a les Eleccions Locals del día 28 de maig de 2023

BOIB Núm 056 - 2 / maig / 2023


ELECCIONS LOCALS - CANDIDATURES PROCLAMADES - Illes d’Eivissa i de Formentera

 

JUNTA ELECTORAL DE ZONA D'EIVISSA I FORMENTERA

Proclamació candidatures eleccions municipals

BOIB Núm 056 - 2 / maig / 2023

JUNTA ELECTORAL DE ZONA D'EIVISSA I FORMENTERA

Publicació correcció d'errors

BOIB Núm 057 - 4 / maig / 2023