Torna

Processos Electorals

Eleccions als Consells Insulars

ELECCIONS AL CONSELL INSULAR DE MALLORCA - CANDIDATURES PROCLAMADES (ANNEX 2)

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE PALMA

Candidatures proclamades per a les Eleccions al Parlament de les Illes Balears i al Consell Insular de Mallorca de dia 28 de maig de 2023

BOIB Núm 056 - 2 / maig / 2023


ELECCIONS AL CONSELL INSULAR DE MENORCA - CANDIDATURES PROCLAMADES

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE MENORCA

Relació de candidatures proclamades per a les Eleccions al Consell Insular de Menorca del dia 28 de maig de 2023

BOIB Núm 056 - 2 / maig / 2023


ELECCIONS AL CONSELL INSULAR D’EIVISSA- CANDIDATURES PROCLAMADES

JUNTA ELECTORAL DE ZONA D'EIVISSA I FORMENTERA

Proclamació candidatures Consell Insular d'Eivissa

BOIB Núm 056 - 2 / maig / 2023

 

JUNTA ELECTORAL DE ZONA D'EIVISSA I FORMENTERA

Correcció d'errors candidatura Consell

BOIB Núm 057 - 4 / maig / 2023