Torna

Processos Electorals

Preguntes Freqüents - Campanya Electoral

Què és la campanya electoral?

S'entén per campanya electoral el conjunt d'activitats lícites dutes a terme per candidats, partits, federacions, coalicions o agrupacions amb vista a la captació de sufragis.

 

Quin temps dura la campanya electoral?

La campanya electoral dura els quinze dies immediatament anteriors a la jornada de reflexió.

 

Què és la jornada de reflexió?

El dia immediatament anterior a la votació és la jornada de reflexió, durant la qual no es pot fer campanya electoral.

 

Els partits polítics, en el període comprès entre la convocatòria de les eleccions i el dia anterior a l'inici de la campanya electoral, poden dur a terme activitats i accions publicitàries sobre les eleccions en les quals es demani expressament el vot?

No. Els partits no poden difondre propaganda electoral ni dur a terme actes de campanya electoral entre la data de convocatòria i el començament de la campanya electoral.