MODELS DOCUMENTALS EN RELACIÓ A COALICIONS I CANDIDATURES

Els models estan previstos a la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de 5 d'abril de 2023, per la qual cosa es dona publicitat als mitjans documentals que s'han d'utilitzar en les eleccions a l'entitat local menor de Palmanyola (BOIB núm. 43, de 6 d'abril de 2023).

Eleccions a la Entitat local Menor de Palmanyola

 

  • Comunicació de constitució de la coalició electoral  PDF     Editor de Text        
  • Presentació de candidates/candidats  PDF    Editor de Text   (veure nota aclaridora)
  • Presentació de candidates/candidats per agrupació d’electores/electors (full de signatures)  PDF    Editor de Text  (veure nota aclaridora)

 Nota aclaridora.- En els models word Editor de Text la casella de "gènere" s'activa amb un doble clic 

 

Eleccions de 28 de maig de  2023: Presentació dels documents

Comunicació de constitució de la coalició electoral  

  • Termini per a presentar la comunicació: dies  5 a 14 d’abril
  • Lloc de presentació: Junta Electoral de Zona

 

Presentació de candidates/candidats

  • Termini per a presentar la candidatura: dies 19 a 24 d’abril
  • Lloc de presentació: Junta Electoral de Zona

 

Per a més informació en relació a les Juntes electorals competents enllaç