Torna

Processos Electorals

Preguntes Freqüents - Juntes electorals

Què són les juntes electorals?

Les juntes electorals formen part de l'Administració electoral juntament amb les meses electorals. L'Administració electoral vetlla per la transparència i l'objectivitat del procés electoral i pel principi d'igualtat.

No s'ha de confondre l'Administració electoral amb els òrgans encarregats de la gestió electoral, que són els òrgans que organitzen les eleccions.

 

Quines són les juntes electorals en les eleccions al Parlament de les Illes Balears?

En les eleccions al Parlament de les Illes Balears hi ha les juntes electorals següents:

-        La Junta Electoral Central

-        La Junta Electoral de les Illes Balears

-        Les juntes de zona, que són:

-        Per l'illa de Mallorca, la Junta Electoral de Palma de Mallorca

-        Per l'illa de Menorca, la Junta Electoral de Maó

-        Per les illes d'Eivissa i Formentera, la Junta Electoral d'Eivissa

 

Quines són les juntes electorals en les eleccions als consells insulars?

En les eleccions als consells insulars hi ha les juntes electorals següents:

-        La Junta Electoral Central

-        La Junta Electoral de les Illes Balears

-        Les juntes de zona. En el cas de les eleccions als consells insulars, la junta de zona competent per a les eleccions al Consell Insular de Mallorca és la Junta de Zona de Palma; al Consell Insular de Menorca, la Junta de Zona de Maó, i al Consell Insular d'Eivissa, la Junta de Zona d'Eivissa.

 

Quines són les juntes electorals en la resta d'eleccions?

En les eleccions de competència estatal, és a dir, les eleccions generals, les europees i les municipals, les juntes electorals són les següents:

-        La Junta Electoral Central

-        La Junta Electoral Provincial de les Illes Balears

-        Les juntes de zona. En les eleccions d'àmbit estatal, les juntes de zona de Mallorca són la Junta de Zona de Palma, la Junta de Zona d'Inca i la Junta de Zona de Manacor; en l'àmbit de Menorca, la junta de zona competent és la Junta de Zona de Maó, i en l'àmbit d'Eivissa i Formentera, la Junta de Zona d'Eivissa i Formentera amb seu a Eivissa.