Torna

Processos Electorals

Actors del Procés Electoral - Representants de l'Administració

 Els representants de l'Administració són les persones que designa l'Administració per oferir la informació provisional sobre els resultats de les eleccions.

 Per això, els representants de l'Administració estan autoritzats per entrar als locals de les seccions electorals, encara que no formin part de les meses electorals, ni puguin participar en les seves deliberacions. 

Formació

Per dur a terme la seva comesa prèviament reben una formació perquè el dia dels comicis tot el procés es faci tan eficaçment com sigui possible. 

En aquesta formació reben la documentació següent: 

a) Carpeta de representants, que conté un manual de representants i un butlletí personalitzat en el qual s'indica la mesa electoral assignada.

b) Credencial de la seva condició de representant.

 

Funcions

El seu procediment d'actuació el dia de la jornada electoral consisteix a sol·licitar al president o presidenta de la mesa electoral la informació corresponent a cada moment de la jornada, prendre nota d'aquesta informació en els butlletins i verificar que tot sigui correcte, per posteriorment poder traslladar aquesta informació al centre de recepció de dades electorals. 

Aquesta comunicació es fa principalment en quatre fases: 

a) Constitució de la mesa (a partir de les 8.00 hores): confirmació oficial de la constitució de la mesa i comprovació del nombre d'electors censats.
b) Primer avenç de participació.
c) Segon avenç de participació.
d) Escrutini (a partir de les 20.00 hores): recollida de les dades relacionades amb els electors censats, certificats censals, nombre de votants, vots en blanc, vots nuls i vots per candidatura.