Eleccions autonòmiques del 28 de maig de 2023 - Juntes electorals competents


JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Horari de Registre fins 28 de maig de 2023

 

Fins el dia de la votació, l’horari habitual del Registre de la Junta Electoral Central serà:

Dilluns a divendres:
9:30 - 14:30 hs.
16:00 - 19:00 hs.

Dissabtes:
10:00 - 14:00 hs.

 

Amb motiu de la finalització de determinats terminis, l’horari especial del Registre serà:

Dissabte 8 d’abril

10:00 - 14:00 hs.

Divendres 14 d’abril

9:30 - 14:30 hs.
16:00 - 24:00 hs.

Diumenge 28 de maig (dia de votació):

8:00 - 20:00 hs.

 

Adreça i telèfons:

Telèfons: 91 390 69 90 - 91 390 63 67

Fax: 91 429 77 78

Adreça: Carrera de San Jerónimo 36, 28071 Madrid

 

Per a més informació visiteu el web: http://www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/inicio


JUNTA ELECTORAL DE LES ILLES BALEARS

Horari de Registre:

  • Dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores i de 16:00 a 19:00 hores
  • Dissabtes de 9:00 a 13:00 hores
  • Dies en què finalitzin terminis de 9:00 a 24:00 hores 

 

Adreça i telèfons:

Telèfon: 971 228 274

Fax: 971 718 476

E-mail: juntaelectoral@parlamentib.es

Adreça: Carrer Conqueridor, 11 Palma.

 

Per a més informació visiteu el web: http://juntaelectoral.parlamentib.es/


JUNTES ELECTORALS DE ZONA

 

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE PALMA (actua per a l’illa de Mallorca)

 
Telèfon:  971 678 603

E-mail: comunicacionesjezpalma@gmail.com

Seu: Via Alemanya Nº 5 (a les horabaixes entrada pel carrer Parelladas)– PALMA

 

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE MENORCA

 

Telèfon:  971 361 109

E-mail: juntaelectoralzona.menorca@justicia.es

Seu: Carrer Antoni Juan Alemany, nº 2, 2ª Planta. Maó

 

JUNTA ELECTORAL DE ZONA D’EIVISSA I FORMENTERA

 

Telèfons:  971 933 430 / 971 179 005

E-mail: juntaelectoralzona.ibiza@justicia.es

Seu: Carrer Madrid, nº 15, 4ª Planta. Eivissa

 

 

 *En relació a la composoció de les Juntes, veure BOIB 12/maig/2023

Per a més informació d’aquestes i altres juntes que intervenen a les eleccions del 28 de maig, premeu el següent enllaç https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2023/11718/672111/composicio-i-constitucio-juntes-electorals