Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 28 de febrer de 2022 pel qual es modifica l’acord de Consell de Govern de 14 de febrer de 2022 pel qual concedeixen els premis Ramon Llull del Govern de les Illes Balears per a l’any 2022

    Número d'edicte 1501 - Pàgina 7488

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 28 de febrer de 2022 pel qual es corregeix l’errada detectada en l’Acord del Consell de Govern de 19 de juliol de 2021 de modificació de la relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 1502 - Pàgines 7489-7490

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 28 de febrer de 2022 pel qual es declara inversió d’interès autonòmic la construcció d’un IES de 16 unitats a la urbanització Maioris Decima, de Llucmajor, a la parcel·la d’equipament docent de titularitat municipal ubicada al carrer de la Galiota, 2-10, amb referència cadastral 8575403DD7687N0001PZ, amb la modificació de les determinacions urbanístiques per adaptar-les al projecte de construcció

    Número d'edicte 1503 - Pàgines 7491-7492

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 28 de febrer de 2022 pel qual s’estableix el Pla de Mesures Front a la COVID-19

    Número d'edicte 1507 - Pàgines 7493-7504

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II)

    Número d'edicte 1442 - Pàgines 7505-7507

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es revoquen les subvencions concedides en el marc de la convocatòria pública per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, empreses i associacions empresarials

    Número d'edicte 1443 - Pàgines 7508-7511

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 25 de febrer de 2022 per la qual es convoquen subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics, amb especial atenció als establiments comercials i determinats serveis afectats per la crisi de la COVID-19

    Número d'edicte 1452 - Pàgines 7512-7529

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 25 de febrer de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperació al desenvolupament per a l’any 2022

    Número d'edicte 1467 - Pàgines 7530-7550

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

   • Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 24 de febrer de 2022 per la qual es deleguen les funcions de director en el senyor Pere Malondra Sánchez, membre del Consell de Direcció de l’ens

    Número d'edicte 1480 - Pàgina 7551

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

   • Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 24 de febrer de 2022 per la qual es modifica la Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 8 de juliol de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per donar suport a les activitats de projecció exterior de les arts escèniques de les Illes Balears per a l’any 2021, en el context de l’actual pandèmia de COVID-19, i es concedeixen les subvencions d’aquesta convocatòria

    Número d'edicte 1481 - Pàgines 7552-7579

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

   • Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 24 de febrer de 2022 per la qual es modifica la Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 8 de juliol de 2021 per la qual es convoquen subvencions per donar suport a l’edició de llibres de recerca científica o de divulgació de les Illes Balears per a l’any 2021, en el context de l’actual pandèmia de COVID-19, i es concedeixen les subvencions d’aquesta convocatòria

    Número d'edicte 1482 - Pàgines 7580-7587

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge a proposta del vicepresident de Ports de les Illes Balears, per la qual s’aprova la valoració dels terrenys, les instal·lacions i les aigües del port d’Andratx (Mallorca)

    Número d'edicte 1402 - Pàgines 7588-7590

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge a proposta del vicepresident de Ports de les Illes Balears, per la qual s’aprova la valoració dels terrenys, les instal·lacions i les aigües del port de Cala Figuera (Mallorca)

    Número d'edicte 1444 - Pàgines 7591-7593

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge a proposta del vicepresident de Ports de les Illes Balears, per la qual s’aprova la valoració dels terrenys, les instal·lacions i les aigües del port de Ciutadella (Menorca)

    Número d'edicte 1447 - Pàgines 7594-7596

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge a proposta del vicepresident de Ports de les Illes Balears, per la qual s’aprova la valoració dels terrenys, les instal·lacions i les aigües del port de Cala Bona (Mallorca)

    Número d'edicte 1448 - Pàgines 7597-7599

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge a proposta del vicepresident de Ports de les Illes Balears, per la qual s’aprova la valoració dels terrenys, les instal·lacions i les aigües del port de la Colònia de Sant Jordi (Mallorca)

    Número d'edicte 1451 - Pàgines 7600-7602

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge a proposta del vicepresident de Ports de les Illes Balears, per la qual s’aprova la valoració dels terrenys, les instal·lacions i les aigües del port de Ciutadella exterior (Menorca)

    Número d'edicte 1453 - Pàgines 7603-7605

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge a proposta del vicepresident de Ports de les Illes Balears, per la qual s’aprova la valoració dels terrenys, les instal·lacions i les aigües del port de Cala Rajada (Mallorca)

    Número d'edicte 1455 - Pàgines 7606-7608

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge a proposta del vicepresident de Ports de les Illes Balears, per la qual s’aprova la valoració dels terrenys, les instal·lacions i les aigües del port de Pollença (Mallorca)

    Número d'edicte 1462 - Pàgines 7609-7611

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge a proposta del vicepresident de Ports de les Illes Balears, per la qual s’aprova la valoració dels terrenys, les instal·lacions i les aigües del port de Fornells (Menorca)

    Número d'edicte 1463 - Pàgines 7612-7614

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge a proposta del vicepresident de Ports de les Illes Balears, per la qual s’aprova la valoració dels terrenys, les instal·lacions i les aigües del port de Sóller (Mallorca)

    Número d'edicte 1472 - Pàgines 7615-7617

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge a proposta del vicepresident de Ports de les Illes Balears, per la qual s’aprova la valoració dels terrenys, les instal·lacions i les aigües del port de Sant Antoni de Portmany (Eivissa)

    Número d'edicte 1473 - Pàgines 7618-7620

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge a proposta del vicepresident de Ports de les Illes Balears, per la qual s’aprova la valoració dels terrenys, les instal·lacions i les aigües del port de Portocolom (Mallorca)

    Número d'edicte 1474 - Pàgines 7621-7623

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge a proposta del vicepresident de Ports de les Illes Balears, per la qual s’aprova la valoració dels terrenys, les instal·lacions i les aigües del port de Porto Cristo (Mallorca)

    Número d'edicte 1476 - Pàgines 7624-7626

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge a proposta del vicepresident de Ports de les Illes Balears, per la qual s’aprova la valoració dels terrenys, les instal·lacions i les aigües del port de Portopetro

    Número d'edicte 1477 - Pàgines 7627-7629

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació del text definitiu del conveni tipus de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i les empreses funeràries usuàries del Tanatori Municipal

    Número d'edicte 1470 - Pàgines 7630-7634

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

   • Conveni de col·laboració en matèria de carreteres entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma sobre la cessió de la titularitat en relació al vial servei Ma-19 Sortida 12, de la xarxa de carreteres del Consell de Mallorca a l’Ajuntament de Palma

    Número d'edicte 1457 - Pàgines 7635-7637

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

   • Conveni de col·laboració en matèria de carreteres entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma sobre la cessió de la titularitat en relació a diversos trams de la xarxa de carreteres del Consell de Mallorca a l’Ajuntament de Palma

    Número d'edicte 1458 - Pàgines 7638-7641

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual s’aprova un Hackathon en el marc del Fòrum Internacional de Turisme Sostenible

    Número d'edicte 1483 - Pàgines 7642-7646

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 14 de febrer de 2022, relatiu a la correcció d’errades en la concessió dels ajuts de la segona convocatòria del programa Menorca, Música i Teatre de l’any 2021 (exp. 1507-2021-000003)

    Número d'edicte 1485 - Pàgines 7647-7648

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Convocatòria i bases reguladores de subvencions destinades a associacions i entitats municipals per despeses corrents i de funcionament a l'exercici 2022

    Número d'edicte 1493 - Pàgines 7649-7654

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Convocatòria i bases reguladores de subvencions per a activitats de dinamització dirigides a associacions veïnals de Calvià 2022

    Número d'edicte 1494 - Pàgines 7655-7664

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Aprovació definitiva Reglament teletreball de l’Ajuntament d’Eivissa

    Número d'edicte 1461 - Pàgines 7665-7676

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • MF-762 Creació lloc subescala auxiliar administrativa II

    Número d'edicte 1449 - Pàgines 7677-7678

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • MF-763 Modificació lloc cap de servei de parcs i jardins F20250023

    Número d'edicte 1450 - Pàgines 7679-7680

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Mobilitat.- Secció de Transports.- Resolució complementària sobre torns de feina del servei municipal d'autotaxi entre l’1 de març i el 31 d’octubre del 2022

    Número d'edicte 1475 - Pàgines 7681-7684