Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

Tornar al llistat de notícies

31/03/2015

MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL DE L'AUTORITZACIÓ AMBIENTAL INTEGRADA DE L'ABOCADOR DE COA, PROMOGUDA PER EMAYA PER EMAYA, SA, CONSISTENT EN LA MODIFICACIÓ DE LA CEL·LA DE RECEPCIÓ DE RESIDUS D'ORIGEN ANIMAL. EXP: IPPC M11/2013