Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

Tornar al llistat de notícies

30/11/2015

MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL DE L'AUTORITZACIÓ AMBIENTAL INTEGRADA DE LA CT D'EIVISSA, PROMOGUDA PER GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN SAU, CONSISTENT EN INST. SISTEMA DEPURACIÓ DE GASOIL - EXP: IPPC M18/2014