Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

Tornar al llistat de notícies

29/10/2020

Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Palma referida a la classificació com a sòl rústic del sector de sòl urbanitzable SUP/86-01 son Gual 1 i a la delimitació del nucli rural PL-NR son Gual II, TM Palma (22e/2020)