Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

Tornar al llistat de notícies

22/12/2016

Modificació de l'Autorització Ambiental Integrada de la CT d'Eivissa, a nom de GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN SAU, consistent en la modificació del termini d'entrada en vigor dels valors límit d'emissió per als motors MAN1 a MAN 4. Exp: IPPC M01/2016