Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

Tornar al llistat de notícies

23/03/2023

Hotel rural al lloc de Son Salvador, polígon 2, parcel·la 86, TM Ciutadella (Exp. 161A/2021)