Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

Tornar al llistat de notícies

23/11/2016

Expedient IPPC M17/2014 - Proposta d'acord relativa al recurs de reposició interposat pel senyor Jaume Obrador Tudurí, com a President de la Secció Insular de Menorca del Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa, contra l'Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de dia 30 d'octubre de 2014 relatiu a la modificació no substancial de l'autorització ambiental integrada de la central tèrmica de Maó, consistent en l'ampliació de l volum anual d'abocament a la mar autoritzat.