Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

Tornar al llistat de notícies

19/12/2019

Modificació puntual 6 de les NNSS, classificació sector urbanitzable, TM Alcúdia (10E/2016)