Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeix l’autorització administrativa i aprovació del projecte d’execució de l’ampliació de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum fins a 172 kWn, amb excedents sense compensació i limitació d’abocament a 100kW, en el terme municipal de Manacor, promoguda per Can Domenge 2013, SL (AU 01184/2020)

    Número d'edicte 10113 - Pàgines 48362-48363

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’accepta la renúncia a una subvenció i es declara conclòs el procediment

    Número d'edicte 10112 - Pàgines 48364-48365

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es deneguen les subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027

    Número d'edicte 10157 - Pàgines 48366-48367

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'acorda la concessió de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc a diversos membres del cos de policia local de Ferreries

    Número d'edicte 10092 - Pàgines 48368-48369

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'acorda la concessió de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc a un membre del cos de policia local d’Alaior

    Número d'edicte 10093 - Pàgines 48370-48371

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'acorda la concessió de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc a un membre del cos de policia local de Sant Lluís

    Número d'edicte 10095 - Pàgines 48372-48373

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'acorda la concessió de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc a un membre del cos de policia local des Mercadal

    Número d'edicte 10096 - Pàgines 48374-48375

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'acorda la concessió de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc a un membre del cos de policia local des Mercadal

    Número d'edicte 10097 - Pàgines 48376-48377

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'acorda la concessió de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc a diversos membres del cos de policia local de Felanitx

    Número d'edicte 10098 - Pàgines 48378-48379

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'acorda la concessió de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc a diversos membres del cos de policia local d’Alcúdia

    Número d'edicte 10099 - Pàgines 48380-48381

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'acorda la concessió de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc a diversos membres del cos de policia local de Ciutadella

    Número d'edicte 10100 - Pàgines 48382-48383

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'acorda la concessió de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc a diversos membres del cos de policia local de Ciutadella

    Número d'edicte 10101 - Pàgines 48384-48385

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'acorda la concessió de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc a un membre del cos de policia local de Formentera

    Número d'edicte 10102 - Pàgines 48386-48387

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'acorda la concessió de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Verd

    Número d'edicte 10103 - Pàgines 48388-48389

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'acorda la concessió de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Verd

    Número d'edicte 10104 - Pàgines 48390-48391

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'acorda la concessió de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Verd

    Número d'edicte 10105 - Pàgines 48392-48393

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'acorda la concessió de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc a diversos membres del cos de policia local de Marratxí

    Número d'edicte 10106 - Pàgines 48394-48395

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'acorda la concessió de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Verd

    Número d'edicte 10107 - Pàgines 48396-48397

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per a la prestació del servei d’escola matinera que duguin a terme els centres educatius concertats de les Illes Balears

    Número d'edicte 10227 - Pàgines 48398-48408

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven les llistes definitives de les persones que assoleixen un nou nivell de carrera professional, així com les que no l’assoleixen

    Número d'edicte 10242 - Pàgines 48409-48418

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, a proposta de la cap del Servei de Dipositaria, per la qual s’autoritza la devolució d’ofici i es cancel·len determinades fiances dipositades per agències de viatge, i es notifica la renúncia definitiva a executar-les

    Número d'edicte 10205 - Pàgines 48419-48448

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, de correcció d’errades materials observats en la Proposta de Resolució i Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es concedeixen i es paguen els ajuts econòmics del Programa 2: consolidació de noves línies de negoci i canvi d'activitat per la transformació productiva cap a una economia verda i digital, amb el finançament de la Unió Europea - «NextGenerationEU», mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i fons de Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals

    Número d'edicte 10134 - Pàgines 48449-48452

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, de correcció d’errades materials observats en la Proposta de Resolució i Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es concedeixen i es paguen els ajuts econòmics del Programa 1: inici de l'activitat, destinats a promocionar la constitució de persones desocupades i inscrites en demanda d'ocupació com a treballadors autònoms per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital, per a l’anualitat 2022, amb el finançament de la Unió Europea - «NextGenerationEU»

    Número d'edicte 10135 - Pàgines 48453-48456

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, de correcció d’errades materials observats en la Proposta de Resolució i Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es concedeixen i es paguen els ajuts econòmics del Programa 2: consolidació de noves línies de negoci i canvi d'activitat per la transformació productiva cap a una economia verda i digital, amb el finançament de la Unió Europea - «NextGenerationEU», mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i fons de Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals

    Número d'edicte 10136 - Pàgines 48457-48460

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, de correcció d'errades materials observats en la Proposta de Resolució i Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es concedeixen i es paguen els ajuts econòmics del Programa 1: inici de l'activitat, destinats a promocionar la constitució de persones desocupades i inscrites en demanda d'ocupació com a treballadors autònoms per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital, per a l'anualitat 2022, amb el finançament de la Unió Europea

    Número d'edicte 10137 - Pàgines 48461-48464

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Proposta de Resolució i Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball sobre la concessió i el pagament dels ajuts econòmics del Programa 2: consolidació de noves línies de negoci i canvi d'activitat per la transformació productiva cap a una economia verda i digital, amb el finançament de la Unió Europea - «NextGenerationEU», mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i fons de Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals

    Número d'edicte 10151 - Pàgines 48465-48468

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Proposta de resolució i Resolució del Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball sobre la denegació d’ajuts econòmics del Programa 2: ajuts per a la consolidació de noves línies de negoci i canvi d'activitat per la transformació productiva cap a una economia verda i digital, amb el finançament de la Unió Europea - «NextGenerationEU», mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i fons de Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals

    Número d'edicte 10152 - Pàgines 48469-48475

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Proposta de Resolució i Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es concedeixen i es paguen els ajuts econòmics del Programa 1: inici de l'activitat, destinats a promocionar la constitució de persones desocupades i inscrites en demanda d'ocupació com a treballadors autònoms per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital, per a l’anualitat 2022, amb el finançament de la Unió Europea - «NextGenerationEU», mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i fons de Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals

    Número d'edicte 10153 - Pàgines 48476-48481

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Proposta de resolució i Resolució del Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball sobre la denegació d’ajuts econòmics del Programa 1: inici de l'activitat, destinats a promocionar la constitució de persones desocupades i inscrites en demanda d'ocupació com a treballadors autònoms per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital, per a l’anualitat 2022, amb el finançament de la Unió Europea - «NextGenerationEU», mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i fons de Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals

    Número d'edicte 10154 - Pàgines 48482-48493

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’admet el dipòsit de l’acord d’afiliació de l’organització empresarial anomenada Associació de Petits Cellers de les Illes Balears a una federació d’àmbit superior (codi de dipòsit 07000160)

    Número d'edicte 10161 - Pàgines 48494-48495

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’admet el dipòsit de l’acord d’afiliació de l’organització empresarial anomenada Asociación de Comerciantes Nuevo Centro de Palma a una federació d’àmbit superior (codi de dipòsit 07000151)

    Número d'edicte 10162 - Pàgines 48496-48497

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució informativa de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es convoca l’acció concertada del servei d’habitatge supervisat per a persones amb diagnòstic de salut mental, necessitat de suport extens i discapacitat, a Inca, per als anys 2022-2023

    Número d'edicte 10125 - Pàgines 48498-48503

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports relativa a l’ampliació d’hores de l’Acord d’acció concertada entre la Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears i l’entitat Arrels i Ales Mallorca, S.L., per al servei d’ajuda a domicili per a persones en situació de dependència a la Comarca de Llevant de Mallorca

    Número d'edicte 10139 - Pàgines 48504-48506

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 22 de novembre de 2022 per la qual es concedeixen ajudes per a la promoció de l’excel·lència acadèmica per a alumnes que han finalitzat estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors durant els curs acadèmic 2020-2021

    Número d'edicte 10129 - Pàgines 48507-48508

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 22 de novembre 2022 per la qual es concedeixen ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que han cursat estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea (UE-27) durant l’any acadèmic 2021-2022

    Número d'edicte 10130 - Pàgines 48509-48510

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 22 de novembre de 2022 per la qual es dicten les instruccions relatives a l’avaluació, la promoció i la titulació en els ensenyaments de formació professional

    Número d'edicte 10148 - Pàgines 48511-48519

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura en relació amb les sol·licituds presentades en la convocatòria de subvencions per donar suport a la mobilitat en la projecció exterior de les activitats i dels projectes que promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears el 2022

    Número d'edicte 10133 - Pàgines 48520-48522

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte de modificació i ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina C/Miró 20, solar 381, Urb. Pas de Vallgornera, Terme Municipal de Llucmajor, (72a/2021)

    Número d'edicte 10207 - Pàgines 48523-48528

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la sol·licitud d’actualització dels punts autoritzats de captació d'aigües de la modificació no substancial M16/2020 de l’autorització ambiental integrada de la fàbrica de blocs ceràmics i similars de Ladrillerías Mallorquinas S.A., consistent en l’actualització de l’AAI, TM Felanitx (IPPC M16/2020)

    Número d'edicte 10208 - Pàgina 48529

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la sol·licitud d’actualització dels punts autoritzats de captació d'aigües de la modificació no substancial M16/2020 de l’autorització ambiental integrada de la fàbrica de blocs ceràmics i similars de Ladrillerías Mallorquinas S. A., consistent en l’actualització de l’AAI, TM Felanitx (IPPC M16/2020)

    Número d'edicte 10226 - Pàgina 48530

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre l’explotació minera i instal·lació planta aglomerat asfàltic pedrera Son Tey 170, TM Sineu (113A/2018 i 129A/2018)

    Número d'edicte 10228 - Pàgines 48531-48538

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre l’explotació minera Son Servera núm. 505, TM Es Mercadal (91A/2021)

    Número d'edicte 10229 - Pàgines 48539-48546

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

   • Resolució del director general de Pesca i Medi Marí de 24 de novembre de 2022 per la qual es publica el cens d’embarcacions de pesca professional d’arts menors de la Reserva Marina des Freu de sa Dragonera

    Número d'edicte 10176 - Pàgines 48547-48548

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Aprovació del preu públic de les entrades als espectacles organitzats pel Consell Insular d’Eivissa a l’Auditori de Cas Serres i que formen part del circuit «Platea»

    Número d'edicte 10128 - Pàgines 48549-48550

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, en relació amb l’encàrrec de gestió a FECOEV, SAU per a la producció i execució de la Fira infantil Diverespai 2022/2023

    Número d'edicte 10171 - Pàgines 48551-48563

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Bases del XVI concurs d´aparadorisme nadalenc 2022

    Número d'edicte 10039 - Pàgines 48564-48566

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Acceptació de la renúncia com a membre del jurat del Premi Mallorca de Textos Teatrals 2022

    Número d'edicte 10037 - Pàgina 48567

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Resolució d’aprovació d’ampliació del termini per l’execució i justificació dels projectes de subvenció concedits als ajuntaments, dins la convocatòria de subvencions per a la recuperació d’elements etnològics i arquitectònics amb valors patrimonials, per a la recuperació del paisatge agrícola i el seu entorn i dels espais agrícoles i/o forestals de titularitat municipal, per al manteniment, la neteja i la conservació d’espais públics que per les seves característiques especials necessitin d’una especial cura, i per a la redacció i/o actualització de catàlegs municipals de camins públics, que estiguin situats dins l’àmbit territorial de la Serra de Tramuntana, per a l’any 2022 (SV 1/2022)

    Número d'edicte 10118 - Pàgines 48568-48569

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

   • Anunci del Consell Insular de Mallorca relatiu a l’Acord de rectificació d’error material en l’aprovació definitiva del projecte constructiu del passeig cívic de la Ma-13A entre el Foro de Mallorca i Inca. Terme Municipal de Lloseta i d’Inca. Clau 20-07.0-ML

    Número d'edicte 10142 - Pàgines 48570-48576

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

   • Anunci del Consell Insular de Mallorca relatiu a l’Acord de rectificació d’error material en l’aprovació definitiva del projecte de construcció d’una rotonda en la intersecció de la Ma-2022 amb el camí vell d’Orient, en el PK 3+660. TM Alaró – Clau 21-11.0-ML

    Número d'edicte 10143 - Pàgines 48577-48580

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de 4 de novembre de 2022 de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials d’actualització i revisió del preu de la concertació del servei d’intervenció familiar en el domicili

    Número d'edicte 10221 - Pàgines 48581-48583

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució complementària de la Presidència de l'IMAS de 23 de novembre de 2022, de modificació de la convocatòria d'ajudes econòmiques de l'IMAS a entitats que duen a terme activitats en matèria de serveis socials per a l'any 2022 i d'ampliació del termini per a resoldre

    Número d'edicte 10223 - Pàgines 48584-48586

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de 4 de novembre de 2022 de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials d’actualització i revisió del preu de la concertació del servei per a persones menors d'edat amb mesura d'acolliment familiar permanent amb família pròpia, amb família externa (NIU), servei de seguiment preadoptiu i postadoptiu

    Número d'edicte 10225 - Pàgines 48587-48589

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Departament de Mobilitat - Convocatòria extraordinària de les proves per a l’obtenció del certificat d’aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial per a l’exercici de l’activitat de conductor de determinats vehicles destinats al transport de mercaderies o de viatgers per carretera regulat en el 284/2021, de 20 d’abril, que tindran lloc a l’illa de Menorca dia 14 de desembre de 2022

    Número d'edicte 10091 - Pàgines 48590-48591

  • CONSELL INSULAR DE MENORCAINSTITUT MENORQUÍ D'ESTUDIS

   • Institut Menorquí d'Estudis. Acord del Consell Rector de l'Institut Menorquí d'Estudis de data 27 d’octubre de 2022, relatiu a l’aprovació del II ajut de Recerca i Investigació educativa del Consell Escolar de Menorca (CEME) i l’Institut Menorquí d’Estudis (IME) 2022 (Exp. I0015-2022-000004)

    Número d'edicte 10123 - Pàgina 48592

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Resolució del síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, de 24 de novembre de 2022, per la qual es publica el resultat de l’Informe 204/2022 sobre determinats aspectes de l’activitat contractual dels ajuntaments de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2019

    Número d'edicte 10219 - Pàgines 48593-48594

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Resolució del síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, de 24 de novembre de 2022, per la qual es publica el resultat de l’Informe 201/2022 sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2020

    Número d'edicte 10220 - Pàgines 48595-48596

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Modificació de l’acord adoptat per la Junta de Govern de dia 31/08/2022, en relació a la cessió gratuïta de l'ús a l’associació Joan XXIII d’Inca de parcel·la de titularitat municipal

    Número d'edicte 10204 - Pàgines 48597-48599

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Correcció error material a l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització d'ocupació temporal 2022

    Número d'edicte 10131 - Pàgina 48600