Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places vacants a les persones que han superat el concurs oposició de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea de traumatologia i cirurgia ortopèdica convocat per mitjà de la Resolució de 12 d’abril de 2019 (BOIB núm. 48, de 13 d’abril de 2019) modificada per la Resolució de 2 de juliol de 2020 (BOIB núm. 119, de 7 de juliol de 2020)

    Número de registre 10061 - Pàgines 48047-48048

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Nomenament tècnic de grau mitjà en informàtica funcionari en pràctiques

    Número de registre 10156 - Pàgina 48049

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears per la qual es declara deserta la convocatòria pública per cobrir el lloc de director/a de Mitjans Digitals

    Número de registre 10178 - Pàgina 48050

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, del procés unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels municipis d’Alcúdia, Algaida, Andratx, Binissalem, Bunyola, Calvià, Campanet, Campos, Ciutadella, Consell, Deià, es Mercadal, Estellencs, Formentera, Inca, Llucmajor, Manacor, Mancor de la Vall, Muro, Palma, Pollença, Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de sa Talaia, Sant Llorenç des Cardassar, Santanyí i Son Servera

    Número de registre 10149 - Pàgines 48051-48071

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es nomenen assessors especialistes per col·laborar amb el Tribunal Qualificador de les proves selectives del procés unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels municipis d’Alcúdia, Algaida, Andratx, Binissalem, Bunyola, Calvià, Campanet, Campos, Ciutadella, Consell, Deià, es Mercadal, Estellencs, Formentera, Inca, Llucmajor, Manacor, Mancor de la Vall, Muro, Palma, Pollença, Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de sa Talaia, Sant Llorenç des Cardassar, Santanyí i Son Servera

    Número de registre 10167 - Pàgines 48072-48074

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Llàtzer, de 22 de novembre de 2022, por la qual es declara deserta la convocatòria, pel procediment de lliure designació, el lloc de Supervisor/a d’infermeria de la unitat d’hospitalització de l’Hospital Universitari Son Llàtzer, corresponent a la convocatòria de l’11 d’octubre de 2022

    Número de registre 10011 - Pàgina 48075

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de supervisor/a d’Àrea de Qualitat

    Número de registre 10177 - Pàgines 48076-48077

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació de les bases convocatòria per a constituir una borsa de personal funcionari municipal de l'escala d'administració general, del cos auxiliar, per a l'accés a l'encomana de funcions de superior categoria, per a cobrir, en comissió de serveis, funcions pròpies de coordinació administrativa de serveis de cementeri (C1), per sistema de concurs de mèrits, de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número de registre 9578 - Pàgines 48078-48084

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació de les bases de la convocatòria per a constituir una borsa de personal funcionari municipal de l'escala d'administració especial, subescala tècnica superior, per a l'accés a l'encomana de funcions de superior categoria, per a cobrir, en comissió de serveis, funcions pròpies de TAE, Tècnic/a Superior de Recursos Humans (A1), per sistema de concurs de mèrits, de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número de registre 9579 - Pàgines 48085-48091

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació de les bases de la convocatòria per a constituir una borsa de personal funcionari municipal de l'escala d'administració general, del cos auxiliar, per a l'accés a l'encomana de funcions de superior categoria, per a cobrir, en comissió de serveis, funcions administratives (C1), per sistema de concurs de mèrits, de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número de registre 9580 - Pàgines 48092-48097

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació de la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu d’estabilització per sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l’Ajuntament de Llucmajor derivada de l’oferta d’ocupació pública extraordinària de l’Ajuntament de Llucmajor

    Número de registre 10075 - Pàgines 48098-48124

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació de la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu d’estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l’escala d’administració especial de l’Ajuntament de Llucmajor derivada de l’oferta d’ocupació pública extraordinària de l’Ajuntament de Llucmajor

    Número de registre 10076 - Pàgines 48125-48149

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació de la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu d’estabilització per sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l’escala d’administració general de l’Ajuntament de Llucmajor derivada de l’oferta d’ocupació pública extraordinària de l’Ajuntament de Llucmajor

    Número de registre 10077 - Pàgines 48150-48173

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació de la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu d’estabilització per sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir les places de personal laboral del Patronat de la Residència de persones majors de Llucmajor derivada de l’oferta d’ocupació pública extraordinària de l’Ajuntament de Llucmajor i del seu organisme autònom

    Número de registre 10108 - Pàgines 48174-48200

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació de la la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs-oposició per cobrir les places de personal funcionari de l’escala d’administració general de l’Ajuntament de Llucmajor derivada de l’oferta d’ocupació pública extraordinària de l’Ajuntament de Llucmajor

    Número de registre 10164 - Pàgines 48201-48233

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació de la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs-oposició per cobrir les places de personal funcionari de l’escala d’administració especial de l’Ajuntament de Llucmajor derivada de l’oferta d’ocupació pública extraordinària de l’Ajuntament de Llucmajor

    Número de registre 10231 - Pàgines 48234-48266

  • AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

   • Resolució de la batlia de l'ajuntament de Montuïri per la qual s'aprova la convocatòria del procés d'establització per concurs per cobrir les places de personal laboral temporal de l'ajuntament

    Número de registre 10182 - Pàgines 48267-48291

  • AJUNTAMENT DE PALMASOCIETAT MUNICIPAL D'APARCAMENTS I PROJECTES

   • Correcció d’errors materials de la convocatòria dels processos selectius per les convocatòries d’estabilització d’ocupació per la Llei 20/21

    Número de registre 10168 - Pàgina 48292

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA FUNERÀRIA MUNICIPAL S.A.

   • Convocatòria mitjançant concurs de mèrits per a l'estabilització de dinou places de personal d’operari (personal fix)

    Número de registre 10109 - Pàgines 48293-48297

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA FUNERÀRIA MUNICIPAL S.A.

   • Convocatòria mitjançant concurs de mèrits per a l’estabilització d'una plaça de cap del departament econòmic financer (personal fix)

    Número de registre 10110 - Pàgines 48298-48302

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA FUNERÀRIA MUNICIPAL S.A.

   • Convocatòria, mitjançant concurs de mèrits, per a l'estabilització de quatre places de personal administratiu, oficial primera administratiu (personal fixe)

    Número de registre 10111 - Pàgines 48303-48308

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Bases i programa de la convocatòria de proves selectives (procés d’estabilització) per a la cobertura de una plaça de funcionari de carrera per torn lliure d’agent de desenvolupament local, grup a, subgrup a2, de l’Ajuntament de Sant Llorenç des cardassar mitjançant concurs-oposició

    Número de registre 10165 - Pàgines 48309-48317

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Bases i programa de la convocatòria de proves selectives (procés d’estabilització) per a la cobertura de una plaça de funcionari de carrera per torn lliure d’auxiliar administratiu/va, grup C, subgrup C2, de l’ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar mitjançant concurs

    Número de registre 10179 - Pàgines 48318-48322

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Bases i programa de la convocatòria de proves selectives (procés d’estabilització) per a la cobertura com a personal laboral fix d'una plaça laboral de operari brigada, grup E, de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar. Mitjançant concurs

    Número de registre 10180 - Pàgines 48323-48326

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Bases i programa de la convocatòria de proves selectives (procés d’estabilització) per a la cobertura com a personal laboral fix d´una plaça laboral per torn lliure d’operari/a de neteja, grup e de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar mitjançant concurs

    Número de registre 10181 - Pàgines 48327-48330

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Bases i programa de la convocatòria de proves selectives (procés d’estabilització) per a la cobertura com a personal laboral fix d´una plaça laboral de personal de neteja, grup e, de l’ajuntament de sant llorenç des cardassar mitjançant concurs reservada per aspirants amb una discapacitat intel·lectual

    Número de registre 10183 - Pàgines 48331-48334

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Bases i programa de la convocatòria de proves selectives (procés d’estabilització) per a la cobertura com a personal laboral fix d’una plaça de personal laboral operari/a de neteja per torn lliure de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar mitjançant concurs-oposició

    Número de registre 10184 - Pàgines 48335-48339

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Bases i programa de la convocatòria de proves selectives (procés d’estabilització) per a la cobertura de una plaça de funcionari de carrera per torn lliure d’educador/a social, grup a, subgrup a2, de l’ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar mitjançant concurs-oposició

    Número de registre 10185 - Pàgines 48340-48347

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Correcció error material a la Convocatoria de les places per a l'estabilització extraordinària d'ocupació temporal de l'Ajuntament de Sant Lluís

    Número de registre 10132 - Pàgines 48348-48350

  • AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY

   • Convocatòria per cobrir una plaça d’administratiu personal laboral fix de l’empresa municipal FITA 2020 S.L.U., pel sistema de concurs, que consta dins l'Oferta d'Ocupació Pública 2022 per l'estabilització de personal temporal

    Número de registre 10082 - Pàgines 48351-48361