Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 26 de setembre de 2022 per a la concessió dels guardons "Premis del Turisme de les Illes Balears" de l’any 2022

    Número d'edicte 8275 - Pàgines 40006-40008

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es reconeix i es proposa el pagament de les subvencions en el marc de la convocatòria pública subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 8259 - Pàgines 40009-40012

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni per la qual s'autoritza el canvi d'adscripció d'un vehicle i remolc de la Conselleria de Medi Ambient i Territori a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació. (Exp. SP 129/2022)

    Número d'edicte 8289 - Pàgines 40013-40014

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del certificat de l’Acord del Ple de l'Ajuntament des Castell i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07002422012003)

    Número d'edicte 8104 - Pàgines 40015-40017

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del secretari general de la Conselleria Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual se sotmet a informació pública l’avantprojecte de Llei de cooperatives de les Illes Balears

    Número d'edicte 8298 - Pàgines 40018-40019

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports, a proposta del director general d’Esports, per la qual s’estableix la convocatòria de concessió de les distincions, Cornelius Atticus 2022, en categoria masculina i en categoria femenina a una vida dedicada a l’esport de les Illes Balears

    Número d'edicte 8294 - Pàgines 40020-40021

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional, a proposta del director general de Planificació, Ordenació i Centres sobre l’establiment, el manteniment o la modificació dels concerts educatius per al curs escolar 2022-2023

    Número d'edicte 8281 - Pàgines 40022-40040

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori, a proposta del director general d’Espais Naturals i Biodiversitat, per la qual s'aproven els Plans de Sanitat Forestal del Parc natural de Mondragó, del Parc Natural Maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos, del Parc Nacional Maritimoterrestre de l’Arxipèlag de Cabrera, del Paratge natural de la Serra de Tramuntana, del Monument natural de ses Fonts Ufanes, del Parc natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera, del Parc natural de s’Albufera des Grau de Menorca i del Parc natural de la Península de Llevant

    Número d'edicte 8194 - Pàgines 40041-40043

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per a l’any 2022, subvencions per a inversions en industries de transformació i comercialització vitivinícoles

    Número d'edicte 8210 - Pàgines 40044-40055

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es modifica i es reobre el termini de presentació de sol·licituds de la Resolució de la presidenta del FOGAIBA per la qual es convoquen ajudes per al suport a les activitats d’informació i promoció fetes per grups de productors en el mercat intern, corresponents a l’any 2022

    Número d'edicte 8211 - Pàgines 40056-40057

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE LA JOVENTUT

   • Proposta de Resolució que esdevé Resolució de 13 de setembre de 2022 per obrir un nou termini d’inscripcions al certamen de Disseny de Producte, convocat pel Programa Cultural Art Jove per a l’any 2022 (BOIB nº35 de 10 de març de 2022)

    Número d'edicte 8225 - Pàgines 40058-40059

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases d’ajudes econòmiques, en règim de concurrència no competitiva, dirigides a entitats i associacions a l’àmbit de serveis socials que hagin realitzat inversions per a l’ampliació i la millora de les seues infraestructures i per a l’adquisició de vehicles i d’equipaments especialitzats, durant els anys 2021 i 2022

    Número d'edicte 8300 - Pàgines 40060-40076

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Acord de delegació de determinades atribucions del Consell Executiu en el conseller executiu o consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública, en matèria de personal

    Número d'edicte 8230 - Pàgina 40077

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA

   • Resolució del conseller executiu de Presidència d'adjudicació de la convocatòria de subvencions per al finançament de projectes d'animació sociocultural (oci i temps lliure, i desenvolupament comunitari), any 2022

    Número d'edicte 8253 - Pàgines 40078-40081

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Concessió de subvencions pluriennals 2022-2023 per dur a terme actuacions d’inversió de competència municipal (obres, vehicles i immobles), sufragar honoraris de redacció de projectes i de direcció d’obres, i la redacció o actualització de plans municipals de protecció civil

    Número d'edicte 8265 - Pàgines 40082-40090

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCACONSORCI BORSA D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS

   • Resolució per la qual s’aprova la convocatòria pública de subvencions per a 2022 per seleccionar projectes de millora d’infraestructures turístiques i foment de la desestacionalització de l’oferta turística de Mallorca dintre del marc de l’economia circular

    Número d'edicte 8283 - Pàgines 40091-40097

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució de concessió de la convocatòria de subvencions pel foment de l’activitat del sector audiovisual per a la promoció turística de Mallorca

    Número d'edicte 8263 - Pàgines 40098-40100

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Ple del Consell Insular de Menorca de 26 de setembre de 2022, relatiu a l’aprovació del Pla Territorial d’Instal·lacions i equipaments culturals de l’any 2022 (Exp. 1546-2022-03)

    Número d'edicte 8293 - Pàgines 40101-40103

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 19 de setembre de 2022, relatiu a l’aprovació de la convocatòria per a la concessió d'ajuts per a esportistes individuals menorquins i/o residents a l'illa de Menorca i destacats a la temporada esportiva 21-22 (setembre 2021 – agost 2022) (exp. 2710-2022-000001)

    Número d'edicte 8203 - Pàgines 40104-40105

  • CONSELL INSULAR DE MENORCAFUNDACIÓ FOMENT DEL TURISME DE MENORCA

   • Resolució de la directora de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, per la qual es modifica la resolució de la directora de la FFTM, de 07 de setembre de 2022, per la qual s'aproven les bases de la convocatòria per a la realització de convenis de col·laboració de co-màrqueting estratègic amb la Fundació Foment del Turisme de Menorca en accions que fomentin la demanda cap a la destinació Menorca amb els mercats emissors

    Número d'edicte 8277 - Pàgines 40106-40113

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació preu públic per a les prestacions de serveis de l’escola infantil pública i altres serveis educatius de 0 a 3 anys

    Número d'edicte 8257 - Pàgines 40114-40117

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Decret batlia delegació competències en materia de Policia Local

    Número d'edicte 8231 - Pàgines 40118-40119

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Suspensió del cobrament de les quotes dels alumnes matriculats del tercer nivell d’educació infantil als centres de titularitat municipal

    Número d'edicte 8274 - Pàgina 40120

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Jornada de treball del lloc de feina d’encarregada de mercats

    Número d'edicte 8270 - Pàgina 40121

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Bases per subvencionar ajudes de mobilitat destinades a col.laborar amb les despeses derivades del transport per a estudiants universitaris, de batxillerat i de cicles formatius de grau mitjà o superior

    Número d'edicte 8244 - Pàgines 40122-40125

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Aprovació de les mesures del pla antifrau

    Número d'edicte 8269 - Pàgines 40126-40148

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Cultura. Resolució definitiva relativa a la Convocatòria Pública de subvencions de la Línia 1, per a bandes de música i escoles de música i danses tradicionals, per a l’any 2022, publicades al BOIB núm. 59, de 5 de maig de 2022, BDNS: 623369

    Número d'edicte 8233 - Pàgines 40149-40150

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Acord de la junta de govern municipal, de 28 de setembre de 2022, relatiu a la convocatòria per a la concertació d’hores del servei d’ajuda a domicili de l’ajuntament de palma 2022-2026

    Número d'edicte 8264 - Pàgines 40151-40173

  • MANCOMUNITAT DES RAIGUER

   • Delegació de les funcions de Presidència per absència

    Número d'edicte 8299 - Pàgina 40174