Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 2 de novembre de 2022 per la qual s’aprova, la convocatòria pública de subvencions per al foment d’actuacions combinades d’energies renovables, eficiència energètica i mobilitat elèctrica promogudes per administracions públiques dins les actuacions previstes en “Pla d’Inversions per a la Transició Energètica dels Illes Balears” en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU)

    Número d'edicte 9311 - Pàgines 44660-44687

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Proposta de resolució definitiva de 14 d’octubre de 2022 del director general d’Atenció a la Dependència de concessió de subvencions relatives a les sol·licituds presentades a la convocatòria destinada a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen projectes en matèria de serveis d’atenció, prevenció i promoció de l’autonomia personal dirigits a la integració social de persones amb malalties oncològiques, de persones amb malaltia d’Alzheimer o altres demències, de persones amb malalties neurodegeneratives, de persones amb malalties rares i de persones amb discapacitat

    Número d'edicte 9366 - Pàgines 44688-44692

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 28 d’octubre de 2022 per la qual s’aprova el Programa d’Actuació del Departament d’Inspecció Educativa per al Curs 2022-2023

    Número d'edicte 9320 - Pàgines 44693-44700

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de correcció d’error material advertit en la publicació de la Resolució de 20 d’octubre de 2022 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació

    Número d'edicte 9372 - Pàgines 44701-44702

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del President de l’AETIB por la qual se modifica la Resolució de 7 de desembre de 2021, per la que s’estableixen les condicions per a la realització dels contractes de patrocini amb entitats privades per els esdeveniments estratègics que generin repercussió mediàtica per a les marques de les Illes Balears i l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) durant l’any 2022

    Número d'edicte 9339 - Pàgines 44703-44704

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president de l’Agencia d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) per la qual s’autoritza la cessió gratuïta i temporal de l’immoble propietat de l’AETIB anomenat Convent de Sant Diego al TM d’Alaior

    Número d'edicte 9381 - Pàgines 44705-44706

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Aprovació de l’encàrrec de gestió del Consell Insular d’Eivissa a Fires, Congressos i Esdeveniments d'Eivissa, SAU (FECOEV), per a l’organització, coordinació, gestió i celebració del dinar de Nadal per al personal del Consell Insular d'Eivissa, el dia 2 de desembre de 2022, al Recinte Firal

    Número d'edicte 9327 - Pàgina 44707

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa en relació amb el Conveni instrumental regulador de les obligacions derivades de la concessió d’una subvenció nominativa del Consell Insular d’Eivissa a l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu per a l’exercici 2022, en matèria de protecció civil

    Número d'edicte 9322 - Pàgines 44708-44713

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

   • Anunci del Consell Insular de Mallorca relatiu a l’aprovació definitiva del “Projecte de reforç de ferm, adequació i replantació de la Ma-15 al pas per l’Avinguda Costa i Llobera, T.M. d’Artà.” Clau 21-01.0-ML

    Número d'edicte 9352 - Pàgines 44714-44716

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

   • Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament d’Artà en relació al “Projecte de reforç de ferm, adequació i replantació de la Ma-15 al pas per l’avinguda de Costa i Llobera, T.M. d’Artà”

    Número d'edicte 9333 - Pàgines 44717-44720

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

   • Anunci del Consell Insular de Mallorca relatiu a l’aprovació definitiva del projecte constructiu del passeig cívic de l’Ma-13A entre el Foro de Mallorca i Inca. Terme Municipal de Lloseta i d’Inca. Clau 20-07.0-ML

    Número d'edicte 9351 - Pàgines 44721-44724

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

   • Anunci del Consell Insular de Mallorca relatiu a l’aprovació definitiva del projecte de construcció d’una rotonda en la intersecció de la Ma-2022 amb el camí vell d’Orient, en el PK 3+660. TM Alaró – Clau 21-11.0-ML

    Número d'edicte 9357 - Pàgines 44725-44727

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de dia 27 d’octubre de 2022 d’aprovació de la renovació del concert d’urgència del servei ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn del desenvolupament, inclòs a la xarxa pública de serveis socials per a persones amb discapacitat de Mallorca

    Número d'edicte 9317 - Pàgines 44728-44731

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de 30 de juny de 2022 d'adjudicació de la concertació social del servei d’intervenció en crisi per a persones menors d’edat de 13 a 18 anys

    Número d'edicte 9363 - Pàgines 44732-44736

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Delegació funcions absència batlia

    Número d'edicte 9318 - Pàgina 44737

  • AJUNTAMENT DE BUNYOLA

   • Convocatòria de subvencions per al desenvolupament de les activitats esportives dels clubs i de les entitats esportives de Bunyola, temporada 2021-2022

    Número d'edicte 9315 - Pàgines 44738-44741

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Ampliació de jornada de personal eventual

    Número d'edicte 9331 - Pàgina 44742

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Modificació de l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització d'ocupació temporal per a l'any 2022 de l'Ajuntament de Ferreries

    Número d'edicte 9350 - Pàgina 44743

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Ajuts individuals per als estudiants del municipi de Lloret de Vistalegre - Curs 2022-2023

    Número d'edicte 9346 - Pàgines 44744-44749

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Bases i tribunal qualificador del Premi als Estudis de Formació Professional del curs 2021-2022

    Número d'edicte 9336 - Pàgines 44750-44752

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Bases i tribunal qualificador del Premi als Estudis Universitaris del curs 2021-2022

    Número d'edicte 9337 - Pàgines 44753-44756

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Correcció errada detectada a l'acord pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública d’estabilització de l'Ajuntament de Muro

    Número d'edicte 9303 - Pàgines 44757-44758

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Estimació de recursos en relació a les ajudes econòmiques reactivació COVID-19

    Número d'edicte 9368 - Pàgina 44759