Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva de la suspensió de l’ordenança reguladora dels preus públics per la prestació de serveis i realització d’activitats de les Escoles d’Educació Infantil Municipals en quant a l’aplicació de la quota tributària de l’article 4.1.b) de l’ordenança reguladora del preu públic pel servei d’escolarització del tercer d’educació infantil amb efectes de 1 de setembre de 2022

    Número d'edicte 9308 - Pàgina 44531

  • MANCOMUNITAT MIGJORN MALLORCA

   • Aprovació definitiva pressupost general 2023

    Número d'edicte 9377 - Pàgines 44532-44533