Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Llei 10/2022, de 23 de desembre, de lleure educatiu per a infants i joves de les Illes Balears

    Número d'edicte 11727 - Pàgines 59753-59804

   • ELI logo
  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret llei 10/2022 de 27 de desembre de mesures urgents en matèria urbanística

    Número d'edicte 11758 - Pàgines 59805-59817

   • ELI logo
  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 59/2022, de 27 de desembre, pel qual s’estableixen les normes que han de regir les convocatòries per a l’establiment i la renovació de concerts educatius a partir del curs 2023-2024

    Número d'edicte 11730 - Pàgines 59818-59913

   • ELI logo
  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Correcció d’errors de l’Ordre 35/2022 del conseller de transició energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, de 15 de desembre de 2022, per la qual s’estableixen les bases reguladores i s’aprova la convocatòria d’ajuts per al programa de modernització del comerç Fons Tecnològic en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationUE) per als exercicis 2022 i 2023

    Número d'edicte 11776 - Pàgines 59914-59916

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Ordre 38/2022 del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s'estableixen les bases reguladores i s'aprova la convocatòria de subvencions per a la substitució d'instal·lacions tèrmiques per altres que emprin fonts d'energia que redueixin l'impacte mediambiental, amb l'objectiu d’executar el que s’estableix en l'article 102.1.a) de la Llei 8/2012, del turisme de les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea Next Generation EU

    Número d'edicte 11723 - Pàgines 59917-59933

   • ELI logo
  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Aprovació definitiva modificació de crèdit pressupostari 18-2022, suplement de crèdit

    Número d'edicte 11657 - Pàgina 59934

  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Aprovació definitiva expedient de modfiicació de crèdtis en la modalitat de crèdit extraordinari 02-2022

    Número d'edicte 11674 - Pàgina 59935

  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Aprovació definitiva expedient de modfiicació de crèdtis en la modalitat de crèdit extraordinari 01-2022

    Número d'edicte 11677 - Pàgina 59936

  • AJUNTAMENT DE COSTITX

   • Aprovació definitiva modificació article núm. 9 Ordenança fiscal reguladora de l'impost de béns Immobles, Ajuntament de Costitx

    Número d'edicte 11575 - Pàgina 59937

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit número 02/2022

    Número d'edicte 11714 - Pàgines 59938-59939

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Modificació pressupostària exp. E0099-2022-9

    Número d'edicte 11596 - Pàgina 59940

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Modificació pressupostària exp. E0099-2022-8

    Número d'edicte 11597 - Pàgina 59941

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Aprovació definitiva Pressupost General exercici 2023 i plantilla de personal

    Número d'edicte 11598 - Pàgines 59942-59944

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança reguladora de l'ús dels Horts Urbans

    Número d'edicte 11626 - Pàgines 59945-59951

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer.- Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 16 de suplement de crèdit en el Pressupost Propi de 2022

    Número d'edicte 11582 - Pàgina 59952

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer.- Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 14 de suplement de crèdit en el Pressupost Propi de 2022

    Número d'edicte 11586 - Pàgina 59953

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer.- Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 13 de suplement de crèdit en el Pressupost Propi de 2022

    Número d'edicte 11587 - Pàgina 59954

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer.- Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 24 de crèdit extraordinari en el Pressupost Propi de 2022

    Número d'edicte 11588 - Pàgina 59955

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer.- Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 23 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit en el Pressupost Propi de 2022

    Número d'edicte 11589 - Pàgina 59956

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer.- Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 22 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit en el Pressupost Propi de 2022

    Número d'edicte 11590 - Pàgina 59957

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació definitiva de modificació de crèdit 32/2022 en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses Generals

    Número d'edicte 11595 - Pàgina 59958

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 1 Impost sobre Béns Immobles

    Número d'edicte 11571 - Pàgina 59959

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4 Imposto sobre Activitats Econòmiques

    Número d'edicte 11573 - Pàgina 59960

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost per Construccions, Instal·lacions i Obres

    Número d'edicte 11574 - Pàgina 59961

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdit núm. 11 al Pressupost de 2022

    Número d'edicte 11616 - Pàgina 59962

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (OF.I.04)

    Número d'edicte 11746 - Pàgina 59963

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre bens immobles (OF.I.03 )

    Número d'edicte 11749 - Pàgina 59964

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei d’escoleta municipal d’educació infantil de primer cicle (OF.T.19)

    Número d'edicte 11763 - Pàgines 59965-59966

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació definitiva de l'expedient 8185/22 de modificació de crèdits per crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria

    Número d'edicte 11576 - Pàgina 59967

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació definitiva de l'expedient de «Baixa de drets reconeguts i regularització comptable d’exercicis tancats»

    Número d'edicte 11766 - Pàgina 59968