Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Extracte de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 20 d’octubre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per executar projectes de comunicació per a la transformació social per a l’any 2022

    Número de registre 8941 - Pàgines 43339-43340

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Extracte de la convocatòria per a l’any 2022 de subvencions per a actuacions en l’àrea d’influència socioeconòmica del Parc Nacional Maritimoterrestre de l’Arxipèlag de Cabrera

    Número de registre 9007 - Pàgines 43341-43342

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00026556A

    Número de registre 8784 - Pàgina 43343

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00005472J

    Número de registre 8789 - Pàgina 43344

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00005468D

    Número de registre 8790 - Pàgina 43345

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00001999J

    Número de registre 8791 - Pàgina 43346

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00001969Y

    Número de registre 8792 - Pàgina 43347

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2020/00017299L

    Número de registre 8794 - Pàgina 43348

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2020/00016905Q

    Número de registre 8795 - Pàgina 43349

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2020/00016898D

    Número de registre 8796 - Pàgina 43350

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu de declaració d’interès general a sòl rústic núm. 2020/00006891B

    Número de registre 8799 - Pàgina 43351

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2019/00012174G

    Número de registre 8801 - Pàgina 43352

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 012/16 (expedient electrònic núm. 2017/00000559E)

    Número de registre 8806 - Pàgina 43353

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00013309G

    Número de registre 8808 - Pàgina 43354

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00023814K

    Número de registre 8809 - Pàgina 43355

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00013683X

    Número de registre 8810 - Pàgina 43356

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00016658H

    Número de registre 8812 - Pàgina 43357

  • ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTATDELEGACIÓ DEL GOVERN A LES ILLES BALEARS

   • Correcció d'error de la Secció de publicació de l'edicte, número 8604, Resolució de la Delegada del Govern a Illes Balears per la qual se sotmet a informació pública l'expropiació de drets afectats pel Projecte de remodelació del Passeig Marítim del Port de Palma (Mallorca)

    Número de registre 9020 - Pàgina 43358

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació provisional modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei d'immobilització, recollida, trasllat i dipòsit de vehicles o altres objectes pesats o voluminosos mal estacionats o abandonats a la via pública o en altres indrets del terme municipal. Exp 6026-22

    Número de registre 9002 - Pàgina 43359

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació provisional modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida de fems

    Número de registre 9006 - Pàgina 43360

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació provisional modificació ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles

    Número de registre 9009 - Pàgina 43361

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació provisional modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ocupació dels terrenys d'ús públic local amb taules, cadires i tribunes, amb finalitat lucrativa

    Número de registre 9010 - Pàgina 43362

  • AJUNTAMENT DE FORNALUTX

   • Padró Aigua 3º Trimestre 2022

    Número de registre 9014 - Pàgina 43363

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Bases i convocatòria de subvencions de l'Ajuntament de Marratxí a les associacions de caràcter social per a l'exercici de 2022

    Número de registre 8977 - Pàgina 43364

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Extracte Bases i convocatòria de subvencions de la línia estratègica B (Cultura) del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Marratxí per a l'exercici de 2022

    Número de registre 8978 - Pàgina 43365

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Extracte Bases i convocatòria de subvencions de la línia estratègica núm. 3 (Educació) del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Marratxí per a l'exercici de 2022

    Número de registre 8979 - Pàgina 43366

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Bases i convocatòria de subvencions de la línia estratègica A (Esports) del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Marratxí per a l'exercici de 2022

    Número de registre 8981 - Pàgina 43367

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Bases i convocatòria de subvencions de la línia estratègica núm. 4 (Gent Gran) del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Marratxí per a l'exercici de 2022

    Número de registre 8984 - Pàgina 43368

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Bases i convocatòria de subvencions de la línia estratègica núm. 1 (Participació Ciutadana) del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Marratxí per a l'exercici de 2022

    Número de registre 8985 - Pàgina 43369

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Bases i convocatòria de subvencions de la línia estratègica núm. 3 (Joventut) del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Marratxí per a l'exercici de 2022

    Número de registre 8986 - Pàgina 43370

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Bases i convocatòria de subvencions de la línia estratègica de Medi Ambient del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Marratxí per a l'exercici de 2022

    Número de registre 8987 - Pàgina 43371

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Área de Mobilitat Sostenible.- Secció de Transports.- Revisió anual dels vehicles adscrits a llicències municipals d’autotaxi, i vehicles de substitució corresponent a l’exercici de 2023. Períodes voluntari i obligatori

    Número de registre 8967 - Pàgines 43372-43373

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea de Mobilitat Sostenible.- Secció de Transports.- Revisió anual de vehicles de tracció animal 2023

    Número de registre 8968 - Pàgines 43374-43376

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Exposició pública de la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic

    Número de registre 8966 - Pàgina 43377

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

   • Procediment abreujat contenciós-administratiu

    Número de registre 9008 - Pàgina 43378

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 95 de les Normes subsidiàries de planejament

    Número de registre 8975 - Pàgina 43379

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 96 de les Normes subsidiàries de planejament

    Número de registre 8989 - Pàgina 43380

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 97 de les Normes subsidiàries de planejament

    Número de registre 8990 - Pàgina 43381

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Exposició pública de proposta de conveni de gestió urbanística per a la cessió a favor de l’Ajuntament d’una zona verda pública ubicada a Portopetro i concessió administrativa de determinats terrenys qualificats coma a zona verda pública en la zona del caló de sa Torre i caló dels Homes Morts

    Número de registre 8994 - Pàgina 43382