Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 606469
Informació pública en relació al procediment administratiu de declaració d’interès general a sòl rústic núm. 2020/00006891B

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el que estableix l'article 37.2 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears, en relació a l'article 83.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, queda sotmès a informació pública per espai de vint dies el procediment administratiu de declaració d'interès general a sòl rústic següent:

Sant Josep de sa Talaia

Promogut pel senyor David Noblejas Miguelez en representació de l'entitat Junta de Compensación de la Urbanización Montecarlos per a la declaració d'interès general a sòl rústic per al projecte d'aprofitament de les aigües depurades de l'EDAR de Cala Tarida amb emplaçament a Cala Tarida, vénda de Dellà Torrent, terme municipal de Sant Josep de sa Talaia (Expedient 2020/00006891B).

El referit expedient podrà ser examinat durant un termini de vint dies, a partir del dia següent al de la seva publicació, a les dependències administratives de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Historicoartístic del Consell Insular d'Eivissa, avinguda d'Espanya, 49 d'Eivissa, període durant el qual també podran fer-se les al·legacions pertinents.

 

Eivissa, 11 d'octubre de 2022

La cap de servei de Territori Maite Torres Torres