Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT

DELEGACIÓ DEL GOVERN A LES ILLES BALEARS

Núm. 621278
Correcció d'error de la Secció de publicació de l'edicte, número 8604, Resolució de la Delegada del Govern a Illes Balears per la qual se sotmet a informació pública l'expropiació de drets afectats pel Projecte de remodelació del Passeig Marítim del Port de Palma (Mallorca)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Detectada incidència o error en la Secció de publicació de l'edicte, número 8604, Resolució de la Delegada del Govern a Illes Balears per la qual se sotmet a informació pública l'expropiació de drets afectats pel Projecte de remodelació del Passeig Marítim del Port de Palma (Mallorca), en el BOIB número 133, del passat 13 d'octubre de 2022:

  • situada en la Secció III. Altres disposicions i actes administratius,
  • ha d'entendre's publicada en la Secció V. Anuncis, Subsecció segona. Altres anuncis oficials,

pel fet que es tracta d'una informació pública.

 

Palma, 20 d'octubre de 2022

La delegada del Govern a Illes Balears Ana Maria Calvo Sastre