Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa, la declaració d’utilitat pública i l’avaluació d’impacte ambiental ordinària del projecte de parc fotovoltaic Son Castelló de 7,98 MWp i 7MWn, ubicat al polígon 23 parcel·la 244, 130 i 362, de Palma

    Número de registre 38 - Pàgina 1019

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa i la declaració d’utilitat pública del projecte de parc fotovoltaic Can Fuster de 2,681 MWp i 2,5 MWn ubicat al polígon 4 parcel·la 41 de Santa Maria (RE006-21)

    Número de registre 12805 - Pàgina 1020

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa i la declaració d’utilitat pública del projecte de parc fotovoltaic Son Ravanell de 4,598 MWp i 4,25 MWn ubicat al polígon 3 parcel·les 249 i 563 de Manacor (RE008-21)

    Número de registre 12807 - Pàgina 1021

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 3039/2019 relativa al projecte de construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat i piscina, Avinguda de la Trapa, 12. Sant Elm, al terme municipal d'Andratx, a zona de policia

    Número de registre 12936 - Pàgina 1022

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 3037/2019 relativa al projecte de construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat i piscina, Avinguda de la Trapa, 20. Sant Elm, al terme municipal d'Andratx, a zona de policia

    Número de registre 12937 - Pàgina 1023

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT

   • Extracte de l’acord del dia 2 de desembre de la junta rectora del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat , pel que es convoquen les subvencions per a la rehabilitació d’habitatges i locals als barris de sa Penya, la Marina, s’Alamera i Dalt Vila

    Número de registre 20 - Pàgines 1024-1026

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 29 de novembre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 57 - Pàgina 1027

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 26 de novembre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 58 - Pàgina 1028

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 13 de desembre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 59 - Pàgina 1029

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Exposició pública del padró de la taxa pels serveis prestats pel Departament de Benestar Social i Recursos Humans a l’Hospital Residència Assistida de Cas Serres corresponent al mes d’octubre 2021, i obertura del període voluntari de cobrament

    Número de registre 19 - Pàgina 1030

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública del Projecte de «Actualització del projecte constructiu 1a fase d’adequació de la travessera de l’EI-10 (entre enllaços de Figueretes i Can Misses» (exp. núm. 2021/00024477V)

    Número de registre 55 - Pàgina 1031

  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Anunci d'exposició pública del compte general del 2020

    Número de registre 29 - Pàgina 1032

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Anunci traspàs drets funeraris sepultura 52 via san Juan Bosco

    Número de registre 12650 - Pàgina 1033

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Aprovació provisional del Reglament de l’ajuntament de Deià que ha de regular les convocatòries per a la cessió de l’usdefruit d’habitatges privats per a crear un parc municipal d’habitatges de gestió pública per a posar a disposició dels ciutadans i de les ciutadanes del municipi

    Número de registre 28 - Pàgina 1034

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Aprovació provisional del Reglament de l’ajuntament de Deià que ha de regular les convocatòries per a l’adjudicació d’habitatges dels quals el patronat tingui la titularitat o l’usdefruit

    Número de registre 30 - Pàgina 1035

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal per a la inserció dels animals de companyia a la societat urbana. Tràmit d’audiència a les associacions veïnals

    Número de registre 36 - Pàgina 1036

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal reguladora del servei d’ajuda a domicili

    Número de registre 37 - Pàgina 1037

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal reguladora del servei d’ajuda a domicili. Tràmit d'audiència a les associacions

    Número de registre 39 - Pàgina 1038

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal per a la inserció dels animals de companyia a la societat urbana

    Número de registre 40 - Pàgina 1039

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Aprovació inicial del Reglament de la prestació del Servei Social comunitari d’atenció domiciliària de l’Ajuntament de Ferreries

    Número de registre 62 - Pàgina 1040

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Exposició al públic de la modificació puntual del Reglament regulador dels criteris d'assignació del complement de productivitat al personal al servei de l'Ajuntament de Marratxí

    Número de registre 18 - Pàgina 1041

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Exposició al públic de la modificació puntual de l'article 64 del Pacte regulador de les condicions de treball del personal funcionari

    Número de registre 68 - Pàgina 1042

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Exposició al públic de la modificació puntual de l'article 64 del Conveni regulador de les condicions de treball del personal laboral

    Número de registre 69 - Pàgina 1043

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Área d'Infraestructures i Accessibilitat. Exp. 2021/1422. Aprovació del Projecte de millora de la urbanització, de la accessibilitat dels vials i els espais lliures públics en l'àmbit de l'Ajuntament de Palma (JOAN DAMETO/SÍNIA D'EN GIL/PARC DE SA RIERA), LOT 3. Fase 2

    Número de registre 32 - Pàgina 1044

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Anunci de l’aprovació inicial de la Modificació de l'àmbit i de la fitxa de gestió de l'ASU 33/02 del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Antoni de Portmany

    Número de registre 41 - Pàgina 1045

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació inicial del projecte d'obres de construcció d’oficina conjunta per a Policia Local i Guàrdia Civil en zona portuària T.M. Sant Antoni de Portmany

    Número de registre 42 - Pàgina 1046

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Anunci vehicle abandonat via pública

    Número de registre 61 - Pàgina 1047