Torna

SERVEI DE TELECOMUNICACIONS

Sales virtuals

La nostra plataforma de videoconferència disposa d'una unitat de multiconferència (MCU), amb la qual generam el que s'anomenen sales virtuals. Aquestes sales serveixen com a punt de trobada de dos o més participants, ja siguin equips de sala o connexions via PC.

Cada sala virtual té assignada una extensió que comença per 57, més tres dígits identificatius de la sala (57xxx). Aquesta és la numeració que han de marcar tots els participants que vulguin unir-se a la videoconferència grupal. En el cas d'equips externs, han de marcar 57xxx@caib.es

Si marcam 57000, anirem a parar a un contestador que ens demanarà el número de la sala (els tres dígits finals de l'extensió, és a dir, sense el prefix 57).

Una vegada entram dins la sala, veurem una certa disposició de pantalles, és el que anomenam plantilla. Hi ha moltes plantilles diferents, amb varietat de dimensions i ubicacions de les pantalles dels assistents. Des de la dgtic podem canviar aquestes plantilles sense necessitat d'aturar la videoconferència en curs. També sol ser possible fer-ho des del comandament a distància de l'equip terminal, però això depèn de cada model.

Les sales virtuals també tenen assignat un número RDSI, per si algun dels participants no disposa de connexió via IP.