Torna

SERVEI DE TELECOMUNICACIONS

Centre Adreça Contacte Equip E.164 / URI / RDSI
ATIB Canàries, 31 (Vila)

Paco Cara

fcara@atib.caib.es

67715 - 92616

Cisco SX10

56165

atib.eivissa@caib.es

971766165

EBAP Ctra. Eivissa - St. Antoni, km2,3 (Sant Antoni)

Jordi Fajula

jfajula@ebap.caib.es

69282

Polycom HDX7000

56149

ebap.eivissa@caib.es

971766149

Residència Can Blai Rotonda Sant Carles - es Canar (Santa Eulària)

Filiberto Ros

fros@dgad.caib.es

66802

Huawei TE40

56175

fbd.rcb@caib.es

971766175

Residència Can Raspalls Can Raspalls, s/n (Sant Jordi)

Filiberto Ros

fros@dgad.caib.es

66802

Cisco SX20

56146

fbd.rcr@caib.es

971766146

Residència Sa Serra Virot, 9 (Sant Antoni)

Filiberto Ros

fros@dgad.caib.es

66802

Huawei TE40

56174

fbd.rss@caib.es

971766174

SOIB Blancadona, 2 (Vila)

Vicent Torres

vtorres@soib.caib.es

77020

Cisco Webex Room Kit

56171

soib.eivissa@caib.es