Torna

SERVEI DE TELECOMUNICACIONS

Accés a la xarxa WiFi corporativa

 

El Govern de les Illes Balears disposa de diferents punts d'accés WiFi distribuïts per diferents seus del Govern:

 

Seus amb Connexió WiFi

 • Consolat de la Mar - Presidència
 • Passeig Sagrera 2 - Vicepresidència i Conselleria de Presidència
 • Carrer Sant Pere, 7 - Direcció General d'Innovació i Desenvolupament Tecnològic

 

Perfils WiFi

 • CAIB_PUBLIC

Accés a Internet i no als recursos corporatius.

Contrasenya: AccesGOIB

 • CAIB_Intranet

Accés a Internet i recursos corporatius.

És necessari disposar d'un rol específic assignat al seu usuari corporatiu i disposar de la clau WEB pertinent.

 • CAIB_CG

Accés a una xarxa amb nivells de seguretat superiors i accés a les aplicacions de gestió del Consell de Govern.

És necessari disposar d'un rol específic assignat al seu usuari corporatiu i disposar de la clau WEB pertinent. També, per tenir accés a les aplicacions corporatives del consell de Govern, ha de disposar dels rols de les aplicacions pertinents.

 

 

Sol·licitud d'accés

Si desitja tenir-hi accés, si us plau, cursi una sol·licitud indicant:

 • Les seves dades de contacte (nom i llinatges, telèfon i/o mail)
 • El seu codi d'usuari,
 • El perfil WiFi al qual desitja tenir accés
 • Motivació de perquè desitja tenir-hi accés
 • Les sol·licituds han de venir autoritzades/signades pel secretari general de la seva conselleria

Pot cursar la petició també des d'aquí.