Torna

SERVEI DE TELECOMUNICACIONS

Servei d'enviament de SMS

Des de la intranet del Govern s'ha habilitat una plataforma per poder enviar de forma còmoda missatges curts SMS. Aquests missatges tenenun cost per a l'Administració i del qual s'informa per correu electrònic a l'usuari una vegada enviats els missatges.

 

Cal recordar que el missatge l'envia una àquina amb l'extensió 91212 i que, per tant, si el destinatari contesta amb un altre SMS a aquest número, ningú rebrà la resposta.

Enviament d'SMS

Existeixen 3 modalitats d'enviament d'SMS:

 

Misssatges a extensions mòbils corporatives

Tot usuari de la CAIB pot fer-ho des de: https://intranet.caib.es/envsmsfront/

Com a màxim es pot enviar un mateix missatge a 10 destinataris a la vegada.

 

Missatges a números llargs mòbils

Des de la mateixa interfície que els anteriors (https://intranet.caib.es/envsmsfront/), però és necessita disposar d'un ROL específic a tal efecte.

Per sol·licitar aquest ROL es requereix signatura del seu Secretari General, tot i així, pot cursar la petició / consulta des d'aquí

 

Missatges massius

Hi ha una interfície específica a tal efecte també disponible des de https://intranet.caib.es/envsmsfront/massiu.jsp, però que també requereix d'un altre ROL específic per tenir-hi accés.

Per sol·licitar aquest ROL es requereix signatura del seu Secretari General, tot i així, pot cursar la petició / consulta des d'aquí

El sistema consisteix en pujar un fitxer estructurat de la següent manera per a que el sistema el reconegui: 

  • Una línia per a cada missatge a enviar amb el següent format: [número]##[missatge]
  • Qualsevol línia que no contengui els caràcters ## serà descartada.

 

sms