Torna

SERVEI DE TELECOMUNICACIONS

Glosari de termes de telefoniaDescripció de termes de telefonia


Desbordament a associat

Desviament programat en central. Prioritat 2.

El desbordament a associat permet establir una desviació permanent que es programa a la centraleta perquè les trucades rebudes saltin a un nombre d'extensió (associat). Té menor prioritat que el " desviament d'usuari", el que significa que si el desviament d'usuari està actiu, no arribarà a succeir el desbordament a associat.

Per consultar els tipus de desbordament i els codis per activar/desactivar mireu en 'Tipus de desbordament'.


Desviament d'usuari

Desviament programat per l'usuari en el teclat del seu telèfon. Prioritat 1 .

El desviament d'usuari permet, al propi usuari, establir un desviament perquè les trucades rebudes saltin a una extensió destí. Té major prioritat que el desbordament a associat, el que significa que s'executarà sense importar com estigui el desbordament a associat .

Per consultar els tipus de desviament i els codis per activar/desactivar mireu en 'Tipus de desviaments'.


Extensió principal

L'assignació d'una persona a una extensió principal la realitza el/ la gestor/a de telèfons.

L'extensió principal d'una persona és la que li assigna el gestor o gestora de telèfons del seu centre de facturació. L'usuari es pot assignar més extensions a través de la seva fitxa a la intranet, però seran secundàries totes elles. L'extensió principal és la que fa servir l'operadora automàtica per redirigir una trucada per nom. Així mateix és la primera extensió que el directori web presenta en consultar un usuari. 


Grup de captura

Grup d'extensions entre les que es poden capturar trucades.

El grup de captura estableix un conjunt d'extensions entre les quals es pot, fàcilment, contestar des d'una extensió trucades dirigides a una altra. En sonar el telèfon d'un company/a, es pot respondre la trucada des del telèfon propi marcant el codi * 8 #, sense necessitat de marcar l'extensió que està sonant. Una extensió només pot pertànyer a un grup de captura. 


Grup de salt

Conjunt d'extensions físiques agrupades sota un nombre fictici.

Els grups de salt poden funcionar en 3 modalitats: 

  • Seqüencial: Sona 1a ext. , Si comunica o no contesta -> 2a ext., Si comunica o no contesta -> 3a ext., etc.
  • Cíclic: La 1a ext. canvia en cada trucada cíclicament.
  • Paral·lel: Totes les extensions del grup sonen en paral·lel fins que alguna despenja la trucada.

 


Multiconferència

Permet trucades entre més de dues línies telefòniques simultàniament.

El sistema telefònic de la xarxa privada de telefonia de la CAIB permet realitzar dos tipus de multiconferències d'àudio:

  • Conferència d'àudio amb un màxim de 3 participants (conferència a 3): funcionalitat bàsica de central, es pot fer amb qualsevol telèfon.
  • Conferència d'àudio amb més de 3 participants: es pot realitzar amb qualsevol telèfon, hi ha d'haver un organitzador de la xarxa privada de telefonia de la CAIB que la gestioni. L'organitzador rebrà dos codis (codi d'organitzador i codi de participant) amb els que podrà portar a terme la multiconferència. Aquests codis tenen validesa anual, de manera que l'organitzador podrà utilitzar-los en totes les ocasions en què ho requereixi.

Nom visualitzat

Nom a mostrar quan truqueu.

El nom visualitzat és el text que es mostra en les pantalles dels telèfons quan realitzen o reben trucades de l'extensió corresponent. La centraleta permet un nombre de fins a 20 caràcters, però segons el model de telèfon el nom pot aparèixer incomplet. 

 

Tipus de desbordament

Circumstàncies en què saltarà el desbordament a associat: Ocupat, No resposta o dos.

Els tipus de desbordament i els codis per activar/desactivar a la MD110 són: 

*55 Desbordament a associat SI OCUPAT Estableix permanent un desviament si està ocupat al seu extensió associada programada a la centraleta.
*212#
*56 Desbordament a associat SI OCUPAT O NO RESPOSTA Estableix permanent un desviament si està ocupat o no respon a la seva extensió associada programada a la centraleta.
*65 Desbordament a associat SI NO RESPOSTA Estableix permanent un desviament si no respon a la seva extensió associada programada a la centraleta.
*211#
*66 Anul·lació de desbordament a associat Anula qualsevol desbordament a associat.

Per a més informació mireu  'Desbordament a associat'.


Tipus de desviament

Circumstàncies en què saltarà el desviament a usuari: Immediat, Ocupat, No resposta o dos .

Els tipus de desviament i els codis per activar/desactivar a la MD110 són: 

*60 Desviament IMMEDIAT (segueix-me) Permet desviar TOTES les seves trucades a una altra extensió a la seva elecció.
*21*
*61 Desviament SI OCUPAT Permet desviar les seves trucades a una altra extensió (triada per l'usuari) si es troba comunicant.
*62 Desviament SI NO RESPOSTA Permet desviar les seves trucades a una altra extensió (triada per l'usuari) si no respon a la crida.
*63 Desviament SI OCUPAT O NO RESPOSTA Permet desviar les seves trucades a una altra extensió (triada per l'usuari) de forma immediata si està comunicant i passat un temps si no respon.
*64 Anul·lació de desviament Anula qualsevol desviament que estigués programat.
#212#
#211#
#21#

Per a més informació mireu 'Desviament d'usuari'.


Retrocridada

Quan es crida a un destinatari i aquest comunica, abans de penjar, prémi la tecla que correspongui (número 6 a MD110 o RtrTruc a Telefonia IP) del seu terminal i pengi. Un cop el destinatari hagi acabat la conversa que estava mantenint, la centraleta llançarà una trucada des d'aquest destinatari al seu terminal automàticament evitant, així, que vostè hagi d'estar constantment pendent de quan poder trucar.

Aquesta funcionalitat està disponible entre línies del mateix tipus de telefonia (entre línies MD110 o entre línies de Telefonia IP)

MeetMe (només ToIP)

Ja s'ha habilitat aquesta funcionalitat per a terminals de telefonia IP molt útil per a conferències, cursos o reunions. Consisteix en que un usuari estableix en el seu terminal 1 número al que altres usuaris poden trucar tot i estar una conversa en curs. D'aquesta manera, es pot establir una multiconferència simplement fent que els usuaris truquin a un número de telèfon establert a aquest efecte i sense límit d'usuaris.