Torna

SERVEI DE TELECOMUNICACIONS

Manuals Cisco Webex

A més de la guia bàsica que hem publicat als altres apartats d'aquesta secció del microsite, aquí citam una sèrie d'enllaços a la web oficial de Webex que poden resultar interessants per aprofundir més en l'ús del sistema:

A través de l'enllaç anterior, se pot accedir a un gran número de pàgines explicatives de les diferents eines i processos que conformen la plataforma Webex. En destacam les següents:

Aquest és un document on s'explica el funcionament de l'eina per a l'àmbit educatiu, encara que és completament extrapolable a qualsevol àrea laboral. Simplement s'ha de substituir el concepte Professor-Alumnes per Organitzador-Assistents: