Torna

SERVEI DE TELECOMUNICACIONS

Centre

Adreça

Contacte Equip E.164 / URI / RDSI
Advocacia Plaça Rosari, 5 (Palma)

Joana Servera

jmservera@ajuridic.caib.es

69608 - 92603

Huawei TE40

56177

advocacia@caib.es

971766177

Agricultura, Pesca i Alimentació Eusebi Estada, 145 (Palma)

Toni Bordoy

tbordoy@fogaiba.caib.es

87313 - 91313

Polycom HDX7000

56150

granja@caib.es

971766150

ATIB Can Troconso, 1 (Palma)

Paco Cara

fcara@atib.es

67715 - 92616

Cisco SX20

56172

atib.palma@caib.es

971766172

Conselleria Presidència Passeig Sagrera, 2 (Palma)

Lourdes Lucio

llucio@sgcpres.caib.es

76453 - 92102

Cisco SX20

56162

sagrera@caib.es

971766162

Consolat de Mar Llotja, 3 (Palma)

Juan Antonio Navarro

janavarro@presib.caib.es

69572 - 92679

Cisco SX20

56161

consolat@caib.es

971766161

Cultura, Participació i Esports Uruguai, s/n - Palma Arena (Palma)

Joan Martorell

jmartorell@sgptc.caib.es

77326

Polycom VSX7000A

56151

palma.arena@caib.es

971766151

Dependència Gabriel Alomar, 33 (Palma)

Filiberto Ros

fros@dgad.caib.es

66802

Cisco SX20

56145

fbd.sgm@caib.es

971766145

DGTiC Sant Pere, 7 (Palma)

Víctor Moyà

teleco2@dgtic.caib.es

77805 - 91402

Cisco SX20

56140

dgtic@caib.es

971766140

EBAP Gremi Corredors, 10 (Palma)

Jordi Fajula

jfajula@ebap.caib.es

69282

Polycom VSX7000

56148

ebap.palma@caib.es

971766148

EBAP Gremi Corredors, 10 (Palma)

Jordi Fajula

jfajula@ebap.caib.es

69282

Cisco SX20

56160

ebap.palma2@caib.es

971766160

Educació Ter, 16 (Palma)

Laura Palou

lpalou@sgtedu.caib.es

62162 - 91485

Cisco SX20

56155

educacio@caib.es

971766155

Emergències Es Pinaret (Marratxí)

Javier Aldana

jaldana@112ib.com

92871

Huawei TE40

56156

-

971766156

Hisenda Palau Reial, 17 (Palma)

Javier Feliu

fjfeliu@proveido.caib.es

66886 - 91808

Cisco SX20

56142

palau@caib.es

971766142

IBDona Aragó, 26 (Palma)

Edgard Ginard

eginard@ibdona.caib.es

69134

Huawei TE40

56164

ibdona@caib.es

971766164

Medi Ambient Gremi Corredors, 10 (Palma)

David Sastre

dsastre@sgtmaoti.caib.es

67320 - 92555

Cisco Webex Room Kit

56169

medi.ambient.b@caib.es

971766169

Medi Ambient Gremi Corredors, 10 (Palma)

David Sastre

dsastre@sgtmaoti.caib.es

67320 - 92555

Cisco Webex Room Kit

56170

medi.ambient.a@caib.es

971766170

Menors i Famílies Sant Joan de la Salle, 4 (Palma)

Pep Pujol

jpujol@sgsersoc.caib.es

69389 - 91052

Cisco Webex Room Kit

56167

menors@caib.es

971766167

Residència Son Güells Camí Vell de Sineu, 12 (Palma)

Filiberto Ros

fros@dgad.caib.es

66802

Huawei TE40

56176

fbd.rsg@caib.es

971766176

Salut Pça. Espanya, 9 (Palma)

Miquel Àngel Crespí

mcrespi@sgtsic.caib.es

69187 - 92849

Polycom Viewstation EX512

56143

salut@caib.es

971766143

Salut Jesús, 38A (Palma)

Miquel Àngel Crespí

mcrespi@sgtsic.caib.es

69187 - 92849
Tandberg MXP550

56147

jesus@caib.es

971766147

Salut Jesús, 38A (Palma)

Miquel Àngel Crespí

mcrespi@sgtsic.caib.es

69187 - 92849
Cisco SX10

-

jesus2@caib.es

971766146

Serveis Socials Pça. Drassana, 4 (Palma)

Pep Pujol

jpujol@sgsersoc.caib.es

69389 - 91052

Cisco SX20

56154

serveis.socials@caib.es

971766154

SOIB Camí Vell de Bunyola, 43 (Palma)

Esteve Amer

eamer@sgtci.caib.es

62876

Cisco Webex Room Kit

56168

soib.palma@caib.es

971766168

Treball Pça. Son Castelló, 1 (Palma)

José Luis Cortés

jlcortes@comunicacio.caib.es

62961

Polycom VSX8000

56152

treball@caib.es

971766152

Turisme Montenegro, 5 (Palma)

Victòria Mateu

vmateu@sgtturis.caib.es

62524

Cisco Webex Room Kit

56166

turisme@caib.es

971766166