Torna

SERVEI DE TELECOMUNICACIONS

Accés a Webex mitjançant un equip de sala

Utilització

A més del PC, tablet i telèfon mòbil, una altra de les opcions que tenim per unir-nos a una sessió Webex és mitjançant un equip de videoconferència de sala. Això és especialment interessant en el nostre cas, donat que disposam d'un número relativament gran de terminals d'aquest tipus repartits per diferents conselleries i sector instrumental del Govern.

La connexió a través de dispositius personals (pc, tablet, telèfon) no és apropiada si hi ha més d'una persona present al punt de connexió. La distància entre la càmera i el subjecte és petita, i això fa que sigui complicat poder enfocar dues o més persones amb un dispositiu d'aquest tipus. En aquests casos, se recomana la utilització d'equips de videoconferència ubicats en sales habilitades per aquest ús.

Establiment de connexió

Les sesions webex, ja siguin a través de sales personals com de reunions programades, tenen associada una adreça SIP-URI per permetre la connexió des d'un equip de videoconferència de sala. Aquesta URI és la que hem d'introduir a l'equip per accedir a la reunió webex.

En el cas d'una sala personal, aquesta adreça de pot veure fent click sobre l'entrada "Más formas de unirse", situada a la pàgina principal de la web personal webex de cada usuari. Se desplegarà una finestra on se mostren les diferents maneres d'unir-se en funció de l'aparell emprat. El format és nom_usuari@caib.webex.com

Si se tracta d'una reunió programada, al correu que s'envia als convidats també s'informa les distintes formes que hi ha per accedir a la reunió segons el dispositiu emprat. El format, en aquest cas, seria identificador_reunió@caib.webex.com

S'ha de dir que l'identificador d'una reunió programada sol ser molt llarg, de manera que el procés d'introducció d'aquest codi a través del comandament a distància d'un equip de sala se converteix en una tasca realment tediosa. Aquesta tasca se fa més fàcil si l'administrador local de l'equip accedeix a ell a través de la seva interfície web, des d'un pc, per tal d'introduir-hi el codi. Sigui com sigui, en el cas d'accedir a una reunió webex a través d'un equip de sala, recomanam l'ús de sales webex personals i no de reunions programades, donat que l'identificador és més fàcil de teclejar i, fins i tot, se pot tenir guardat a l'agenda de l'equip per a un accés més ràpid.

Accés com a amfitrió (host) a través d'un equip de sala

En el cas de voler accedir com a amfitrió (organitzador o host, en anglès) a una reunió webex des d'un equip de sala, haurem de menester el codi PIN que l'equip ens demanarà una vegada hagi establit la connexió. El codi és diferent segons si volem accedir a la nostra sala personal o a una reunió planificada.

L'accés a la sessió se faria seguint aquestes passes:

  1. Localitzar l'adreça URI que hem d'introduir a l'equip de videoconferència. En cas d'una sala personal, aquesta adreça serà nom_usuari@caib.webex.com. Per altra banda, en el cas d'una reunió programada, trobarem la URI al correu d'invitació o anant al nostre compte webex i polsant sobre la reunió planificada. Fent això, se mostraran les diferents formes de connectar, una d'elles referida a l'accés des d'un sistema de vídeo (format identificador_reunió@caib.webex.com).
  2. Introduir l'adreça a l'equip de videoconferència de sala.
  3. Una vegada connectats, per entrar a la sessió com a amfitrió, quan se'ns demani, haurem d'introduir el codi PIN esmentat abans.  En cas d'una reunió programada, el codi és de 6 xifres i el podem trobar dins el nostre compte webex, polsant damunt la referència a la reunió planificada (dins l'apartat de Reunions). Per altra part, en el cas de sala personal, se tracta d'un codi de 4 xifres (modificable) que podem podem consultar dins Preferències - Sala Personal. A les imatges següents se poden veure aquests dos casos.

Si accedim com a amfitrió a través d'equip de sala, és necessari tenir desactivat el bloqueig automàtic de la sala (l'opció se troba dins Preferències i està desactivada per defecte). En cas contrari, els assistents no podran entrar a la sessió.

Canvi de plantilla (layout) i altres funcionalitats

La plantilla és la disposició de pantalles que podem veure durant una sessió de videoconferència. Com s'ha explicat en un apartat anterior, el sistema webex compta amb diferents plantilles que se poden canviar fàcilment des d'un PC.

Si accedim via un equip de sala, podem canviar de plantilla polsant els botons 2 o 8 del comandament a distància (això podria no funcionar en alguns models d'equips).

D'altra banda, hi ha models que funcionen amb panell tàctil en lloc de comandament. En aquest cas, és habitual que disposin d'una opció o icona que permeti el canvi de plantilla. La icona en concret i la seva ubicació depèn de cada marca i model.

Hi ha altres funcionalitats disponibles a través del comandament a distància per a les connexions via equip de sala (gravar, silenciar, bloquejar). Se poden consultar a:

https://help.webex.com/en-us/nli1uz4/DTMF-Commands-for-Video-Device-Enabled-Cisco-Webex-Meetings