Torna

SERVEI DE TELECOMUNICACIONS

Funcionalitat Cap-Secretària

 

La funcionalitat Cap-Secretària configurada sobre els nous terminals telefònics IP de Cisco, permet la redirecció automàtica de les trucades dirigides al Terminal Cap, al Terminal Secretària, podent des d'aquest atendre les trucades i posteriorment, si es vol, transferir la trucada al Terminal Cap.


A més des del Terminal Secretària es pot monitoritzar l'estat del Terminal Cap en qualsevol moment.
La funcionalitat Cap-Secretària no està disponible en tots els terminals, sinó només en un conjunt reduït d'ells mitjançant aprovació. Si es desitja disposar d'aquesta funcionalitat, s'ha de sol·licitar.

 

Aquesta funcionalitat està disponible tant en MD110 om en Telefonia IP.

 

Modes:

Desviament de trucades entrants al Terminal Cap cap al Terminal Secretària
Terminal Cap:
El Terminal Cap té la possibilitat de triar que les trucades que s'adrecin a ell siguin desviades al Terminal Secretaria per ser ateses allà, o les vol atendre ell personalment.

Terminal Secretària:
Des del Terminal Secretària també es pot activar o desactivar aquest desviament.

 

Transferència de trucada del terminal Secretària al Terminal Cap
Un cop rebuda la trucada al Terminal Secretària, aquesta pot optar per transferir la trucada al Terminal Cap, bé directament, o bé amb la consulta prèvia amb aquest.

 

To d'alerta en el Terminal Cap

Quan una trucada amb destinació al Terminal Cap és desviada al Terminal Secretària, el Terminal cap, avisa amb un Ring que té una trucada que ha estat desviada a la Secretaria. Per defecte està habilitat .